Kulturfondens lätta byråkrati är värdefull – fallet Baltzar borde inte rubba den generella tilliten till små aktörer

Veijo Baltzar. Bild: Kimmo Mäntylä/Lehtikuva

Av allt att döma vill Svenska kulturfonden ta saken på allvar, utreda och idka självkritik. Det är nästan så att man frågar sig om Kulturfonden inte är överdrivet botfärdig?

Det är bra att vara självkritisk, och det är också Svenska kulturfonden och dess vd Sören Lillkung med anledning av Helsingin Sanomats granskning av kulturprofilen Veijo Baltzar och hans kulturförenin...