Kulturfonden vill erbjuda konstupplevelser för elever i åttan

Tänker strategiskt. På Kulturfondens strategidagar i Åbo uttryckte styrelseordförande Stefan Wallin och direktör Leif Jakobsson entusiasm över konstsatsningen på elever i årskurs åtta. Bild: Jenny Blomqvist

I höst inleder Svenska kulturfonden, Suomen kulttuurirahasto och Barnkulturcentren en treårig storsatsning för elever i årskurs åtta. Projektet Konsttestarna går ut på att erbjuda interaktiva besök på teatrar, museer, konsertsalar och konsthallar.

– Konsttestarna, som startar i september, är ett smörgåsbord av kultur för tiotusentals ungdomar, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin vid öppningen av fondens strategidagar i Åbo på onsdagen.

Konsttestarna bjuder alla i årskurs åtta på två konstevenemang: ett lokalt och ett nationellt. Kulturfonden och Suomen kulttuurirahasto står för kostnaderna, medan Barnkulturcentren koordinerar besöken.

– Vi ger eleverna fullmakt att aktivt testa och utvärdera. I år kommer 99 procent av landets åttondeklassare att delta, vilket är en nästan nordkoreansk insats, säger Wallin.

På tre år betyder det nästan 200 000 Konsttestare och en budget kring 20 miljoner euro.

Vill förbättra språkklimatet

På Kulturfondens strategidagar, som i år ordnas i Åbo, samlas 63 personer. Det är här som visioner, planer och mål inför det nya året slås fast. Styrelseordförande Stefan Wallin beskriver tillställningen som ett intensivt scoutläger där olikheter möts och nya idéer föds.

– Strategidagarna är fondens viktigaste kollektiva sammankomst. Det är viktigt att träffa de förtroendevalda, man ska inte underskatta små samtal tête à tête, säger Wallin.

Kulturfonden befinner sig fortfarande i en dynamisk fas och får närmare 8 000 ansökningar per år. Med en betydande tillväxt kan fonden tillgodose allt fler enskilda projektsatsningar. Wallin vill inte avslöja några specifika målsättningar för det kommande året, men poängterar det spända språkklimatet och multikulturalitet.

– Vi har ett visst spelrum i budgeten, som ger oss möjlighet att identifiera behov och trender. Vi får försöka sätta ner foten i de gränstrakter som berör språkfrågor, säger Wallin.

Om fjorton veckor inleds Kulturfondens novemberansökan då privatpersoner, grupper och organisationer kan ansöka om bidrag. Närmare 4 000 ansökningar brukar inkomma bara under en månad.

– Vi räknar med att nästa år kunna dela ut ungefär lika mycket i bidrag som under de senaste åren. Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, har de senaste åren tillställt oss ungefär 36 miljoner euro. Vi utgår från att beloppet är i samma storleksordning också år 2018, säger Kulturfondens direktör Leif Jakobsson.

En win-win-situation

Jakobsson tycker att Konsttestarna är ett ypperligt projekt för Kulturfonden i och med att projektet knyter samman kultur och utbildning. Skolorna saknar resurser för kulturella upplevelser som kräver dyra resekostnader, vilket även gäller många familjer. Alla skolbarn har inte gått på det som länge har uppfattats som finkultur: teater, opera eller balett.

– Vi vill ge eleverna en jämlik möjlighet, oberoende föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomiska orsaker eller hemort, säger Jakobsson.

Projektet är indelat i två konstupplevelser per åttondeklassare: en lokal och en nationell. Nationella konstinstitutioner i Helsingfors erbjuder elever runtom i landet den ena upplevelsen, medan den andra ordnas i hemregionen. Helsingforstraktens barn åker däremot till Österbotten för sitt andra besök.

– Vi tvekade inte alls på att satsa åttondeklassarna. Det är viktigt att unga i dagens virtuella störtflod har en chans att uppleva mer traditionell kultur. Skärmen kan aldrig ersätta den tredimensionella upplevelsen med känsla, syn, doft och hörsel, som går rakt in i benmärgen, säger Wallin.

Totalt 55 konstinstitutioner eller arbetsgrupper har blivit utsedda att medverka i projektet Konsttestarna. Kravet var att de kan erbjuda eleverna något utöver det vanliga besöket, som aktiverar och engagerar eleverna.

– Projektet går inte ut på att vi bara skaffar in en stor mängd biljetter med vänstra handen. Det kan handla om en träff med konstnärerna, besök i ateljén eller bakom kulisserna. Åttondeklassarna ges en interaktiv roll och får utvärdera sin upplevelse i realtid genom en app, säger Jakobsson.

Förutom att ge 14-åringarna ett smakprov på konst, hoppas Wallin på att kulturinstitutionerna ska bli bättre på att utveckla sitt publikarbete. Han menar att projektet är en fullständig win-win-situation.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning