Kulturfonden söker verkställande direktör

Inte intresserad. "Det här jobbet ingår inte i mina framtidsplaner och jag skulle knappast vara kontaktperson i platsannonsen om jag själv hade för avsikt att söka tjänsten", säger Kulturfondens ordförande Stefan Wallin. Bild: Tor Wennström

Leif Jakobssons kontrakt som direktör för Svenska kulturfonden löper ut i vår. Nu börjar jakten på efterträdaren.

Kontraktet med Svenska kulturfondens nuvarande direktör Leif Jakobsson löper ut i maj 2018 då arbetet med Finlands 100-årsjubileum är undanstökat. I en platsannons i dagens Hufvudstadsbladet söker fonden nu en ny vd.

– Vi söker en person som har en dokumenterad och god ledarskapserfarenhet, som känner till hur samhället är uppbyggt och som kan identifiera de trender som påverkar samhällsutvecklingen. Viktigt är att ha kunskap och intresse för utbildning och kultur i hela Svenskfinland, säger Kulturfondens ordförande, riksdagsledamoten Stefan Wallin.

Eftersom de finländska stiftelserna och fonderna ofta samarbetar, är det önskvärt att den nya vd:n är välbekant med resten av aktörerna på fältet.

– Kulturfondens vd är ett viktigt ansikte utåt. Därför krävs det social kompetens och en välutvecklad kommunikationsförmåga. Personen ska också kunna upprätthålla och bygga nätverk.

I namnspekulationerna kring vem som kunde bli nästa fonddirektör, har även Stefan Wallins namn nämnts. Som tidigare SFP-ordförande och kulturminister skulle han enkelt uppfylla kraven för att bli direktör. Men Wallin tar kål på den ryktesspridningen:

– Det här jobbet ingår inte i mina framtidsplaner och jag skulle knappast vara kontaktperson i platsannonsen om jag själv hade för avsikt att söka jobbet.

Ska förankras i SFP:s styrelse

Kulturfonden har tillsatt en rekryteringsgrupp med representanter för styrelsen och delegationen som tillsammans med ett utomstående rekryteringsföretag förbereder utnämningen. I och med att SFP är Kulturfondens huvudman och partistyrelsen den instans som utser fondens styrelsemedlemmar, förankras beslutet också hos SFP:s ledning och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Ansökningstiden löper ut om tre veckor och Wallin säger att alla som vill ha jobbet ska söka det. Det kommer inte att finnas några sidospår där man plockar in kandidater som låter bli att söka, säger Wallin. Meningen är att beslutet om den nya vd:n ska tas kring årsskiftet och vd:n tillträder under våren.

– Under en längre tid har vi sett en trend där det offentliga retirerar från funktioner eller verksamhet som inte är lagstadgade. Då väcks ofta frågan om till exempel Kulturfonden kan rycka in i stället. Men det här är känsligt eftersom det på den offentliga sidan inte får uppstå en uppfattning att fonderna är som frivilliga brandkårer som alltid rycker ut när det offentliga drar sig ur, säger Wallin.

Kulturfonden delar varje år ut omkring 36 miljoner euro för utbildning, kultur och samhällelig verksamhet på svenska i Finland.

Läs också HBL:s fördjupande artikel om maktskiftet i den finlandssvenska fondvärlden från i våras.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning