Kulturfonden offentliggör sin nya vd på onsdag

Styrelsen för Svenska kulturfonden har utsett ny vd.

Kulturfondens nya vd presenteras på onsdag klockan 13.30 i Helsingfors. Den nya vd:n efterträder Leif Jakobsson som varit fondens direktör sedan 2012. Tjänsten söktes av 41 personer, 26 män och 15 kvinnor.

Fonden delar årligen ut ungefär 36 miljoner euro i understöd till utbildning, kultur och svenskspråkig verksamhet i Finland. Varje år tar fonden emot 8 000 ansökningar av privatpersoner och organisationer.

I enlighet med donationsbrevet utser SFP de förtroendevalda, inklusive vd:n. I spekulationerna om den nya vd har det förekommit kända SFP-namn som Astrid Thors och Johan Johansson.

Men det är också möjligt att den nya vd:n kommer "utifrån". Minister Pär Stenbäck argumenterar i en HBL-kolumn för en opolitisk utnämning, för en betoning på utbildning, samt för en kvinnlig vd.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning