Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film

Bild: Patrick Daxenbichler/Mostphotos

Svenska kulturfonden och Konstsamfundet inleder ett samarbete kring sina bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd för film och media. Totalt ska 1,5 miljoner euro delas ut.

Från och med februari koordinerar Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet både utdelningen och behandlingen av ansökningar inom film och media.

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut på måndagen

– Vi stöder också i fortsättningen produktioner som har bra innehåll och är relevanta för det svenska i Finland. Nu förenklar vi processerna särskilt för våra sökande, men också för våra egna beslut, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.

Både Kulturfonden och Konstsamfundet har tidigare beviljat produktionsbidrag till film och media. Under de senaste åren har Kulturfonden satsat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner.

Den satsningen fortsätter nu i samarbete med Konstsamfundet. Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. De sökande lämnar in sin ansökan via Konstsamfundets ansökningssystem och kan sedan beviljas bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Ansökningstiden är i februari och september.

En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan tillsammans med tjänstemän från både Kulturfonden och Konstsamfundet. Konstsamfundets styrelse beslutar sedan om utdelningen två gånger per år.

– Genom att samla krafterna får vi både en proffsigare beredning och en plattform för att utveckla film på svenska i Finland, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman i pressmeddelandet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning