Kulturfonden låter utreda yrkesutbildning

Bild: Arkivbild/Johan Kvarnström

Svenska kulturfonden har beställt en utredning om den svenskspråkiga yrkesutbildningen på andra stadiet av överinspektör Carola Bryggman på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Kulturfonden vill få en överblick över eventuella insatsområden för fonden.

Kulturfonden vill bland annat veta hur de som gått på yrkesinstitut placerar sig i arbetslivet. Det är betydelsefullt eftersom staten sparar i yrkesutbildningen och genomför en reform som betonar betydelsen av samarbete mellan yrkesutbildningen och arbets- och näringslivet. Kulturfondens utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen säger att Kulturfonden gärna vill sprida nya modeller för samarbetet mellan yrkesinstituten och arbetslivet.

Utredningen ska också se på lärarnas behörighet. Kulturfonden vill veta hur många lärare som är behöriga och var och inom vilka branscher det saknas behöriga lärare.

– Det finns ju en utmärkt utbildning vid Åbo Akademi i Vasa, men många i södra Finland väljer en finskspråkig behörighetsgivande utbildning, säger Granö-Suomalainen till FNB.

Tillgången på svenskspråkigt undervisningsmaterial granskas också.

Utredningen ska dels fungera som beslutsunderlag för Kulturfonden, dels bidra till yrkesinstitutens utvecklingsarbete. Kulturfonden stöder yrkesutbildningen främst genom projektbidrag, men har också gett större bidrag för större strukturella satsningar, säger Granö-Suomalainen.

Målet är att utredningen ska presenteras i juni. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning