Kulturfonden höjer utdelningen med tre miljoner

– Vi beviljar aldrig per automatik mindre än de ansökta beloppen, utan har alltid en motivering till summan som beviljas, säger Svenska Kulturfondens vd Sören Lillkung i en kommentar till fondens behandling av ansökningarna i den så kallade novemberomgången. Nästan 22 miljoner har delats ut. Bild: Cata Portin

Svenska kulturfondens största bidragsspruta har injicerats i Finlands svenska samhällskropp. I år delas hela 21,6 miljoner ut i den så kallade novemberomgången, ungefär hälften går till konst och kultur.

Bland nästan 3 500 ansökningar har ungefär 1 850 beviljats, varav 78 är arbetsstipendier till konstnärer.

Treåriga arbetsstipendier får bildkonstnären Lena Séraphin och kompositören Sebastian Hilli, medan konstnären Pauliina Turakka Purhonen och skådespelaren Jakob Öhrman får tvååriga arbetsstipendier.

De övriga arbetsstipendierna är alla ettåriga och tittar man på fördelningen mellan olika konstarter ser man att 32 stipendier tillfaller konstnärer (inom bild, foto, skulptur, hantverk etcetera) medan 14 går till musiker, 18 till författare (mestadels skönlitterära) och 11 till personer som arbetar med scenkonst. Också tre filmare får stipendier.

Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro och fördelas mellan 43 kvinnor och 35 män.

Magma, Jansson och Taimine

Sett till hela Kulturfondens utdelning kanaliseras 51 procent av de utdelade 21,6 miljonerna till konst och kultur medan 17 procent går till utbildning och 12 procent till forskning och vetenskap.

Det som kallas "allmän finlandssvensk verksamhet" får 20 procent av utdelningen. Till den här kategorin hör bland annat bidrag till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

Bland de största institutionella mottagarna finns i vanlig ordning tankesmedjan Magma med 330 000 euro i verksamhetsbidrag och Svenska Bildningsförbundet som lägger beslag på 400 000 euro för verksamheten och därtill 310 000 för tankesmedjan Agenda. Dessutom är Svenska bildningsförbundet engagerat i ett projekt som kallas "liberal praktik" och får 185 000 euro för att skaffa "högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala finländska studerande".

Nyhetsbyrån SPT som har varit verksam i ett drygt år får ytterligare 250 000 för uppbyggnad.

Bland de stora mottagarna kan man även nämna Lilla Teatern (225 000 för ett treårigt publikprojekt), Helsinki-filmi Oy (200 000 för långfilm om Tove Jansson) samt Teater Taimine (180 000 i verksamhetsbidrag för åren 2019 och 2020).

HBL intervjuade Kulturfondens vd Sören Lillkung för ett par veckor sedan antydde han att fonden strävar efter att i större utsträckning premiera långsiktighet – och kanske är det generösa tvååriga verksamhetsbidraget till teater Taimine ett tecken på just en sådan prioritering?

– Det är en klar förbättring och jag är jätteglad att Kulturfonden vill stödja ett långsiktigt och envist professionellt arbete för barn och unga. Det här möjliggör att vi kan satsa ännu mer på vad vi gör. Jag kan inte vara mer glad, säger teaterchefen CG Wentzel till HBL.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning