Kulturfonden för Sverige och Finland stöder omstridd rörelse – nytt läger i sommar

Kulturfonden för Sverige och Finland har av misstag stött de omstridda rysk-svenska fredsaktivisternas sommarläger Baltic Glory 18. I fjol misstänktes aktivisterna gå Moskvas ärenden på Åland, nu kommer de till Lovisa med större styrkor.

– Det är fondens svenska utskott som har beviljat dem medel utan att ha känt till det rabalder som uppstod i fjol. Enligt svenska utskottets fondkoordinator Anni Heika skulle de inte ha fått några pengar om utskottet känt till den uppståndelse det blev i fjol, säger Jan-Erik Enestam, ordförande för fonden.

Det uttrycktes då starka misstankar om att fredsaktivisterna är ett kamouflage för rysk propaganda.

Baltic Glory 18 fredsövningen är en direkt fortsättning på fjolårets Åland 17. Då sammanföll lägret med två stora militärmanövrar i Östersjöområdet, ryska Zapad och svenska Aurora. Tidpunkten ansågs inte vara någon tillfällighet och lägret väckte häftig debatt i medierna.

I år hålls lägret den 9–12 augusti i Lovisa.

I en intervju i HBL förra sommaren sade Finlands förra Moskvaambassadör Hannu Himanen att det är frågan om en rysk påverkansoperation.

– Jag ser det här som en rysk operation och som ett försök att påverka den allmänna opinionen i såväl Sverige som Finland, sade Himanen, som ansåg det mycket märkvärdigt att just Åland blev skådeplats för ett svensk-ryskt läger av det här slaget.

– Jag kan inte uttala mig om de svenska aktivisterna är att beteckna som proryska. Men det är ytterst naivt att tänka sig att man skulle kunna främja freden genom att ordna ett läger med svenskar och ryssar på Åland, sade Himanen då i HBL.

Också den förra försvarsministern Jan-Erik Enestam ställer sig tveksam till aktivisternas avsikter.

– Jag tycker det verkar mystiskt. Ingen tycks riktigt veta vad de står för. Jag skulle inte bevilja dem några medel.

Forskaren Jussi Lassila vid Utrikespolitiska institutet ansåg i Helsingin Sanomat i fjol att det finns en risk för att Ryssland kan utnyttja aktivisterna och att det ofta i dylika fall är frågan om naivism där den ena parten låter sig luras.

Enligt sin egen hemsida består Baltic Glory 18 av "aktivister, författare, artister, studenter och politiker" från Ryssland, Sverige och Finland. Avsikten är att deltagarna ska reagera på en rad händelser som leder till att spänningen eskalerar med risk för ett öppet krig. Idén är "att förbereda deltagarna på sådana händelser och samtidigt avslöja den nuvarande fredsrörelsens styrkor och svagheter."

Enligt hemsidan riktar sig deltagarnas motstånd i främsta rummet mot det egna landets militär och dess allierade.

"Vi använder oss av en bred skala av metoder. Våld är inte en av dem", fastslår man på hemsidan.

Summan som Kulturfonden för Sverige och Finland har bidragit med är blygsam, cirka 1 000 euro. Lägret sponsras också åtminstone av Vapenvägrarförbundet i Finland.

I fjol räknade arrangörerna med ett dussin svenskar och ungefär lika många ryska deltagare. I år har man ställt en betydligt högre målsättning. Deltagarna väntas uppgå till 75 och dessutom räkna man med 10 frivilliga som tar hand om arrangemangen.

Det är oklart var i Lovisa lägret hålls och var deltagarna skall bo. På stadens turistbyrå kände man inte till att ett sådant läger kommer att hållas i Lovisa. På sin hemsida skriver arrangörerna att deltagarna för en extra betalning om 25 euro per dag kan bo i enskilt rum.

Uppdaterad 23.5.2018 kl. 18.50: Ändrat "rysk rörelse" till "rörelse" i rubriken.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning