Kulturfonden erbjuder coronastöd till föreningshus

Föreningar med ett eget föreningshus kan ansöka om coronastöd från Svenska kulturfonden. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus kan nu ansöka om ett utvecklingsbidrag under coronakrisen.

Svenska kulturfonden beviljar 300 000 euro till föreningar som äger föreningshus och har drabbats negativt av coronaepidemin. Den nya bidragsformen går under namnet "Huset mitt i byn".

"Ungdoms- och kulturföreningar som äger föreningshus har drabbats ekonomiskt av coronaepidemin. Inhiberade bokningar och inställda evenemang har förorsakat inkomstbortfall", säger Kulturfondens vd Sören Lillkung i ett pressmeddelande.

Det finns ungefär 500 föreningshus som ägs av svenskspråkiga föreningar i Finland.

"Föreningshuset spelar en viktig roll i lokalsamhället. Vi stöder ofta verksamheten som drivs i föreningshusen och vill nu också bidra till att husen och föreningarna klarar sig genom krisen", säger Lillkung.

Föreningar kan ansöka om bidrag från fonden "Huset mitt i byn" i maj eller augusti. En förening kan få bidrag högst en gång och det största möjliga bidraget är 3 000 euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning