Kulturfonden erbjuder coronastöd till föreningshus

Föreningar med ett eget föreningshus kan ansöka om coronastöd från Svenska kulturfonden. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus kan nu ansöka om ett utvecklingsbidrag under coronakrisen.

Svenska kulturfonden beviljar 300 000 euro till föreningar som äger föreningshus och har drabbats negativt av coronaepidemin. Den nya bidragsformen går under namnet "Huset mitt i byn".

"Ungdoms- och kulturföreningar som äger föreningshus har drabbats ekonomiskt av coronaepidemin. Inhiberade bokningar och inställda evenemang har förorsakat inkomstbortfall", säger Kulturfondens vd Sören Lillkung i ett pressmeddelande.

Det finns ungefär 500 föreningshus som ägs av svenskspråkiga föreningar i Finland.

"Föreningshuset spelar en viktig roll i lokalsamhället. Vi stöder ofta verksamheten som drivs i föreningshusen och vill nu också bidra till att husen och föreningarna klarar sig genom krisen", säger Lillkung.

Föreningar kan ansöka om bidrag från fonden "Huset mitt i byn" i maj eller augusti. En förening kan få bidrag högst en gång och det största möjliga bidraget är 3 000 euro.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning