Kulturfonden delade ut jättepott på 18,7 miljoner – se bidragstagarna här

Författaren Kaj Korkea-aho är en av fyra som får ett tvåårigt arbetsstipendium av Kulturfonden. Bild: HBL-arkiv/Karl Vilhjálmsson

Regionöverskridande samarbeten i skolvärlden och satsningar på matematisk-naturvetenskapliga ämnen hörde till tyngdpunkterna i Svenska kulturfondens stora novemberomgång. Av drygt 3 700 ansökningar från privatpersoner, föreningar, grupper och institutioner beviljades nästan hälften, 1 804.

Av hela summan på 18,7 miljoner euro går ungefär 50 procent av novemberomgångens utdelning till konst och kultur. Här ingår bland annat 72 arbetsstipendier, av vilka 28 går till konstnärer inom visuell konst, 18 till musiker, 13 till författare och kritiker, 12 till teaterarbetare och 1 till dansare.

Fyra av arbetsstipendierna är tvååriga stöd på 48 000 euro, medan de övriga är ettåriga stipendier på 24 000 euro.

Bland dem som beviljas ett tvåårigt stipendium finns författaren Kaj Korkea-aho, som bland annat ska skriva på sin fjärde skönlitterära roman, en teaterpjäs och fler delar i ungdomsromanserien Zoo!, där han bildar radarpar med Ted Forsström.

De andra som får ett tvåårigt arbetsstipendium är konstnären Dafna Maimon, författaren Sabine Forsblom och författaren och kritikern Tatjana Brandt.

Fokus på utbildning

Ungefär 14 procent av utdelningen i novemberomgången går till utbildning och 13 procent till forskning och vetenskap.

– Läsandet i de finlandssvenska skolorna och satsningar på naturvetenskaper och matematik har hört till de prioriterade områdena. Vi har också valt att stödja region- och språkgruppsöverskridande samarbeten mellan skolor och ämneslärare, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden.

Åbo Akademi får till exempel ett större bidrag på 70 000 euro för att utveckla ett kartläggningsverktyg. Det digitala verktyget ska hjälpa lärare att upptäcka matematiksvårigheter hos svenskspråkiga elever i årskurserna 3-9, och samtidigt ge lärarna i de svenskspråkiga skolorna tillgång till samma utvärderingsverktyg som de finskspråkiga skolorna har.

Högskolan Arcada får bland annat 30 000 euro för forskningsprojektet Cinema & Identity som undersöker den finlandssvenska filmtraditionen och berättarkonsten.

– Alla svenskspråkiga yrkesskolor i Finland hade gjort en gemensam ansökan, och det är ett av de områden vi satsat på. Tanken är att yrkesskolorna ska kunna samarbeta tätare och utveckla grundstudierna tillsammans, säger Lindström.

#metoo får stöd

Ansökningar inom kategorin allmän finlandssvensk verksamhet får 23 procent av utdelningen. Hit hör bland annat bidrag till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter.

I Nyland får till exempel en arbetsgrupp som planerar att ge ut en antologi med vittnesmål om sexuella övergrepp ett stöd på 4 000 euro. Vittnesmålen samlades in under kampanjen #dammenbrister i november 2017. Antologin görs i samarbete med tidskriften Astra och ska säljas till förmån för organisationer som främjar kvinnors säkerhet.

På årsnivå har den totala stödsumman som Kulturfonden delar ut vuxit med 1–2 miljoner euro. Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, har ställt 37 miljoner euro till Kulturfondens förfogande under år 2018.

– Potten är en aning större än tidigare. Jag antar att Svenska litteratursällskapet lyckats bra med sin placeringsverksamhet, säger Berndt-Johan Lindström.

Alla sökande – både de som beviljats bidrag och de som fått avslag på sin ansökan – fick besked per e-post redan under torsdagen. På måndag blir förteckningen över samtliga bidragstagare tillgänglig på adressen beviljade.kulturfonden.fi.

Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden också bidrag med fri ansökningstid.

Dafna Maimon, bildkonst

Kaj Korkea-aho, skönlitteratur

Sabine Forsblom, skönlitteratur

Tatjana Brandt, facklitteratur

Aksinja Lommi, danskonst

Anders Mård, litteratur

Andrea Björkholm, scenkonst

Andrea Johanna Eklund, musik

Anna Lindholm, litteratur

Bosse Hellsten, litteratur

Camilla Edström, bildkonst

Carina Karlsson, litteratur

Carolin Koss, visuell konst

Corinna Helenelund, bildkonst

Désirée Saarela-Portin, musik

Elisa Makarevitch, scenkonst

Emilie Adolfsson, musik

Erik Nygård, musik

Frank Carlberg, musik

Fredrik Hertzberg, litteratur

Frida Andersson, musik

Hanna Åkerfelt, scenkonst

Hans-Christian Berg, skulpturkonst

Henrik Sandås, musik

Janika Norrgård Löfqvist, bildkonst

Jenni Eskola, bildkonst

Jenny Holmlund, konsthantverk

Joel Isaksson, musik

Johan Sandås, skulpturkonst

Johan Tallgren, musik

Johanna Boholm-Saarinen, litteratur

Johanna Holmström, litteratur

Johannes Romppanen, fotokonst

Jutta Seppinen, musik

Karin Pennanen, filmkonst

Karl Henrik Antero Edlund, fotokonst

Kira-Emmi Pohtokari, scenkonst

Leonor Ruiz Dubrovin, bildkonst

Magnus Strandberg, bildkonst

Maija Hurme, barnlitteratur och illustration

Mari Johanna Sainio, musik

Maria Ångerman, bildkonst

Marko Timlin, visuell konst

Mattias Björkas, musik

Mattias Löfqvist, bildkonst

Max Zenger, musik

Mia Damberg, fotokonst

Mika Fagerudd, scenkonst

Niklas Häggblom, scenkonst

Niklas Kullström, fotokonst

Nina Hukkinen, scenkonst

Nina Lassila, bildkonst

Ninni Wager, visuell konst

Oscar Rossi, litteratur

Otto Sandqvist, scenkonst

Pauliina Fred, musik

Peter Rosvik, performance- och videokonst

Riitta-Leena Laine, scenkonst

Robert Jägerhorn, scenkonst

Roger Wanamo, musik

Sara Bjarland, bildkonst

Sara Jungersten, litteratur

Simon Reinikainen, musik

Sofia Joons, musik

Sofia Järnefelt, kläddesign

Theresa Storbacka, konsthantverk

Thomas Brunell, litteratur

Timo Andersson, bildkonst

Tom Rejström, scenkonst

Tommi Seitajoki, filmkonst

Tuuli Lindeberg, musik

Åsa Nybo, scenkonst

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning