Kulturfonden belönar eldsjälar på Svenska dagen

Föreningen Svenska.fi, Airi Forssell och författaren Anita Wikman belönas med Svenska dagen-pris för insatser för kultur och utbildning. Prisen på 5 000 euro överräcks i samband med Svenska dagen-festligheter i Nyland, Åboland och Österbotten.

I Nyland går priset till Svenska.fi, en förening för och av dem som väljer att integrera sig på svenska i Finland. Föreningen ses som en viktig kontaktlänk mellan invandrare, myndigheter och organisationer. Enligt Kulturfonden gör föreningen en värdefull insats i offentliga debatter och i bevakningen av invandrarnas intressen.

Airi Forssell får Svenska dagen-priset i Åboland. Hon är kvinnan bakom många populära kulturvandringar i Åbo. Enligt Kulturfonden har Forssell särskilt lyft fram bortglömda kvinnoöden, men också belyst historiskt och litteraturhistoriskt intressanta personligheter i Åbo.

I Österbotten belönas i sin tur författaren Anita Wikman. "Wikmans poesi går, ständigt aktuell, över årtionden som en föregångare i att beskriva flickors och kvinnors erfarenheter", lyder motiveringen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning