Kulturen får ett nytt stödpaket – "Vi talar om större summor än två miljoner"

Kulturminister Annika Saarikko utlovar pengar för kulturen och avgiftsfri fritidsverksamhet för barn och unga. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Kulturminister Annika Saarikko (C) utlovar ett nytt stödpaket för den av coronaepidemin hårt drabbade kultursektorn. Summan är ännu oklar.

Publiksiffrorna på våra museer, teatrar och konserter har sjunkit drastiskt till följd av coronaepidemin och förlusterna är betydande. Teatrarna spelar för halvfulla salonger och scenkonsten räknar med en förlust på 60 miljoner euro under perioden 1.9–31.12. Samtidigt ökar antalet arbetslösa kulturarbetare.

Antalet museibesökare har minskat med 30–50 procent och biografdöden hotar på små orter.

En liten ljusglimt är att internationella filmproduktioner har visat intresse för Finland tack vare att landet, trots att smittspridningen ökar, fortfarande anses vara någorlunda tryggt.

Tills vidare har regeringen stött kultursektorn med 80 miljoner euro men nu förbereds ett nytt stödpaket. Tanken är att stödpaketet ska ges i oktober.

– Förhandlingarna pågår och inga summor är överenskomna men klart är att kultursektorn behöver mer än bara ett par miljoner euro, sade kulturminister Annika Saarikko vid en pressträff på tisdagsmorgonen.

Överdirektör Riitta Kaivosoja påpekade att kultursektorn är stor och att kulturministeriet utgår från vilka förluster kultursektorn har haft och vilka inbesparingar som har gjorts.

Vad gäller ungdomsarbetet utlovar kulturministern att alla finländska barn och ungdomar ska få rätt till en avgiftsfri hobby som utövas i samband med skoldagen. Det kan handla om teater, idrott eller något annat.

– Jag vill understryka vikten av att hobbyn utövas i anslutning till skoldagen. Detta för att minimera skjutsandet av barn kvällstid, sade Saarikko.

Kommunerna kan ansöka om stöd för hobbyverksamheten från och med november. Tio miljoner euro har reserverats för i år, 14 miljoner euro reserveras från och med nästa år.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning