Stadens kultur måste förändras

Arbetskultur och -gemenskap är en central resurs och en hörnsten för framgång i varje organisation.

Helsingfors fullmäktigeperiod har nu kommit halvvägs. De två första åren har präglats av såväl verkställandet av den ambitiösa stadsstrategin som av anpassningen till landets största omorganisation. B...