Kulturen är en konkurrensfaktor

En satsning på ett hållbart Norden behöver inte vara ett nollsummespel där kulturen offras.

"När jag hör kultur … osäkrar jag min Browning!" Frasen ur nazistbarden Hanns Johsts pjäs Schlageter (1933) har fått symbolisera nationalsocialisternas inställning till kulturpolitik. I den ingi...