Kulturell mångfald är en självklarhet för Prakticums elever

Walther Holmberg och Eino Saarinen blir färdiga fordonsmekaniker om ett drygt år. De anser att mobbning förekommer överallt, men inte i form av rasism på deras skola Prakticum i Helsingfors. Bild: Jenny Blomqvist/SPT/SPT

Enligt en ny utredning är yrkesstuderande mer negativt inställda till kulturell mångfald än gymnasister. Det håller inte eleverna på yrkesskolan Prakticum med om. På deras skola är rasism och diskriminering inte ett problem.

Eleverna på yrkesskolan Prakticum i Helsingfors ser förbryllade ut när de får frågor om etnicitet, integration, kulturell mångfald och rasism. En manlig studerande som vill vara anonym säger att det finns bara en ras – människan.

Han och hans lunchsällskap har inte stött på någon etnisk diskriminering från vare sig andra elevers eller personalens håll. Det är en självklarhet att kulturell mångfald är en del av skolan, anser de elever som nyhetsbyrån SPT pratar med.

I en klass för blivande närvårdare har ingen något kritiskt att säga om hur skolan integrerar och behandlar elever av utländsk härkomst. Enligt läraren genomsyrar kulturell mångfald alla ämnen. Dessutom ingår förebyggandet av mobbning i läroplanen.

Eino Saarinen och Walther Holmberg studerar för andra året på bilmekanikerlinjen och har inte lagt märke till någon rasism på skolan.

– Nej, men mobbning finns på alla skolor.

Enligt den nypublicerade utredningen är elever på yrkesskolor mindre positivt inställda till kulturell mångfald än gymnasister.

– Intelligensnivån är kanske lägre bland yrkesstuderande. Dessutom är andelen elever av annan etnisk härkomst säkert större i yrkesskolorna, säger Saarinen och Holmberg.

Deras klasskompis Sebastian Geust instämmer att det förekommer diskriminering på skolan, men inte på grund av ras.

– De olika inriktningarna har sina stereotyper. Vi på billinjen får stå ut med en hel del, säger Geust med ett leende.

En fjärdedel av de yrkesstuderande med utländsk bakgrund som deltog i utredningen uppgav att de har upplevt rasdiskriminering från sina lärare. Geust håller med om att det kan ske, men då oftast som skämt.

– Uttalanden kastas nog hit och dit. De flesta tar det som skämt, men det finns också de som inte gör det.

Geust har inte varit med om några temadagar eller utbildningshelheter som har handlat om att motarbeta rasistiska inslag i skoldagen. Däremot tycker han att lärarna är snabba på att reagera och skapa diskussion när någon går över gränsen.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning