Kultur viktigt för Finlandsbilden

Genom främjande av och kommunikation om Finlandsbilden vill utrikesministeriet lyfta fram den finländska kulturens brokiga och livskraftiga mångfald.

I en kolumn i HBL den 8 december lyfter Laura Kolbe fram viktiga och relevanta synpunkter på kulturens betydelse i arbetet för Finlandsbilden. Kulturen har alltid haft en central ställning i främjandet av Finlandsbilden, alltsedan den legendariska världsutställningen i Paris 1900. Så är det även i dag. I vårt arbete för Finlandsbilden är vi fullt medvetna om det faktum att kulturen är en omistlig del av hur föreställningar och åsikter om olika länder skapas.

I sin verksamhet lyfter Finlands ambassader fram den finländska kulturen i dess olika former, till exempel fotokonst, film, litteratur, cirkuskonst, musik, dans och bildkonst. Vi främjar också kulturexporten genom att hjälpa finländska och utländska kulturaktörer knyta kontakter. Det här viktiga arbetet görs i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland och övriga samarbetspartner.

Arbetet för Finlandsbilden styrs av Finland Promotion Board, som utnämns av statsministern och består av företrädare för såväl den offentliga som den privata sektorn. I styrgruppen har vi tillsammans fastställt att Finlandsbildens genomslagskraft förutsätter fokus på utvalda centrala teman. Denna strategiska approach har gett resultat, och kännedomen om Finland har ökat enligt internationella mätningar. Enligt den senaste Anholt-Ipsos Nation Brands Index-rapporten blir uppfattningarna om Finland allt positivare. Rapporten mäter kunskap om Finland när det gäller exporten, förvaltningen, kulturen, människorna, turismen, invandringen och investeringar. Finlands poängtal ökade i varje kategori jämfört med förra året och Finland höjde sina totala poäng mest bland alla de 50 länder som var med. I själva verket var det just i kategorin kultur som poängtalet ökade mest.

Genom vårt främjande av och vår kommunikation om Finlandsbilden vill vi lyfta fram den finländska kulturens brokiga och livskraftiga mångfald. Kulturen är till exempel mycket synlig på den officiella webbplatsen för Finlandsbilden finland.fi, och i webbplatsens kanaler i sociala medier tas kulturella teman upp varje dag. I 2020-års nummer av vår främsta publikation om Finlandsbilden This is Finland, som ges ut på sex olika språk, lyfter vi bland annat fram tonsättare, dirigenter, skådespelare, design, arkitektur, traditionellt hantverk, skulptur, bildkonst, fotokonst, ljuskonst och festivaler. Vår huvudkampanj förra året, "Capital of Metal", som belönades med internationella pris, handlade om den finländska heavy metal-musiken.

Inom alla Finlandsbildens delområden har verksamheten blivit mer strategisk, också på kulturområdet. Kulturen är fortsättningsvis en central del av vår synlighet i världen.

Paula Parviainen Kommunikationsdirektör, ordförande för Finland Promotion Board, utrikesministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning