Kultur möter mem – och blir något nytt

Mem från Livrustkammarens sociala medier. Pressbild. Bild: Livrustkammaren

I framtiden kan Rembrandt vara känd, inte för sina konstnärliga gärningar, utan för att han har blivit ett internetmem. Mem börjar nämligen etablera sig som en egen kulturform.

Begreppet "meme" kom till medan World Wide Web låg i sin linda, och hade faktiskt ingenting med internet att göra. Det var evolutionsbiologen Richard Dawkins som myntade begreppet som en kulturell mot...