Kuddnäs öppnar renoverade dörrar

Kuddnäs öppnas så fort som möjligt, men invigning blir det den 25 juni. Museiamanuensen Laura Holm får rycka i med trappstädning och andra uppgifter för att allt ska vara klart för de första besökarna. Bild: Leif Sjöholm

Tisdagen den 15 maj öppnas Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs för besökare igen. Museet har varit stängt under den omfattande renoveringen som påbörjades redan 2016. Vatten-, el- och värmesystemen har uppdaterats enligt dagens standard och både stommen och ytorna har återställts.

Museer

– Det var hög tid att göra någonting. Det värmesystem som fanns i byggnaden sattes in i mitten av 1930-talet. Tekniken var modern för sin tid, men redan under vinterkriget frös rören sönder. Sedan dess har de inte fungerat, säger museiamanuens Laura Holm.

De gamla kakelugnarna är kvar, men enligt museiamanuensen Laura Holm är Kuddnäs nu uppdaterat till nutida standard. Bild: Leif Sjöholm

I samband med renoveringen av Zacharias Topelius födelsehem har tillgängligheten förbättrats i både vita huvudbyggnaden och i gula huset som ligger strax intill. Nu kan man komma in med både barnvagn och rullstol.

– Det är ett Leader-projekt som pappa Zacharias Topelius den äldre skulle ha uppskattat, säger hon. Han var ju själv rullstolsburen på äldre dagar, säger Laura Holm.

Besökarna kommer också att uppskatta att den enda kundtoaletten som fanns nu har blivit totalt fem.

Husväggarna har varit ett utmanande projekt. Stockar har bytts ut och användbara ytor har konserverats. De lerklinade ytterväggarna är tillverkade med en så gammal och sällsynt teknik att projektet faktiskt lockat till sig traditionella hantverkare med kunskap om den tidens byggteknik. Någon annan motsvarande byggnad finns inte bevarad.

Barnkammaren där Zachris bodde är uppsnyggad och hela huset har fungerande el och värme. Bild: Leif Sjöholm

Museihelheten består av fem byggnader som visar hur Zacharias Topelius bodde som barn, och samtidigt hur ett burget hemman kunde se ut i början av 1800-talet.

– Ända från öppningsdagen är Kuddnäs redan fullbokat hela maj, säger Laura Holm. Grupper, skolklasser och många andra har väntat länge på att få besöka huset.

Än så länge är tomten en byggarbetsplats, men Kuddnäs tar redan emot gäster efter en längre renoveringspaus. Bild: Leif Sjöholm

Det är detaljerna som gör det. Också kristallkronan är restaurerad och uppdaterad till dagens standard. Bild: Leif Sjöholm

Kuddnäs ägs av staden Nykarleby och har fungerat som museum i över 80 år. Gården är ett av Österbottens mest omtyckta besöksmål. Museiverket, Kulturfonden, Nykarleby stad och flera andra instanser har finansierat renoveringen av huvudbyggnaden som hade en beräknad budget på 700 000 euro.

Renoveringen ingår i firandet av 200-årsjubileet av författarens födelse 1818. Både jubileet och Kuddnäs betraktas som en nationell angelägenhet i Nykarleby, och festligheter pågår hela året. Nyinvigningen av museet sker den 25 juni. Datumet har valts för att det var den dagen för 84 år sedan som museet invigdes den första gången år 1934.

En del av den oinredda vindsvåningens stockar och plankor har bytts ut under renoveringen. Bild: Leif Sjöholm

Zacharias Topelius föddes på Kuddnissas utanför Nykarleby stadsgräns. Det var först på 1840-talet, när han redan bodde Helsingfors, som han själv gav gården namnformen Kuddnäs.

Enligt Erik Bircks omfattande historik över Nykarleby nämns Kuddnissas eller Kuddniss första gången i ett rättegångsprotokoll 1681. "Nisse" i gårdsnamnet var den Nils Olofsson som byggde upp stället, och han hade kor. Han sålde i och för sig hemmanet redan före år 1630 när han blev borgare i staden, men namnet hade fastnat i folks medvetande.

1813 ropade doktor Zacharias Topelius den äldre in Kuddniss hemman på exekutiv auktion. Då fanns den vita byggnaden redan där, men hur man än blickar mot älven bakom Kuddnäs ser man ju varken näs eller kuddar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning