KSML: Identitetsstölderna ökar snabbt

Bild: PETER STEFFEN

Antalet identitetsstölder har ökat mycket snabbt i Finland, skriver Keskisuomalainen.

Nu görs 50 nya polisanmälningar varje vecka.

Nätpolisen Erno Koivumäki på Helsingforspolisen beskriver ökningen som explosionsartad.

Strafflagen ändrades i höstas så att den innehåller en egen paragraf om identitetsstöld. Brottet kan leda till böter.

Även om paragrafen är ny uppskattar Koivumäki att brotten som fenomen har ökat. En orsak är att dataintrång gör att stora mängder personuppgifter kan hamna i brottslingars händer på en gång.

Koivumäki säger att detta är en lätt inkomstkälla för brottslingar. På en hemmadator kan man utföra flera brott på en kväll utan att det krävs någon större kunskap i datateknik.

Identitetsstölder kan förorsaka enskilda människor förluster på tusentals euro.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46