KSML: Identitetsstölderna ökar snabbt

Bild: PETER STEFFEN

Antalet identitetsstölder har ökat mycket snabbt i Finland, skriver Keskisuomalainen.

Nu görs 50 nya polisanmälningar varje vecka.

Nätpolisen Erno Koivumäki på Helsingforspolisen beskriver ökningen som explosionsartad.

Strafflagen ändrades i höstas så att den innehåller en egen paragraf om identitetsstöld. Brottet kan leda till böter.

Även om paragrafen är ny uppskattar Koivumäki att brotten som fenomen har ökat. En orsak är att dataintrång gör att stora mängder personuppgifter kan hamna i brottslingars händer på en gång.

Koivumäki säger att detta är en lätt inkomstkälla för brottslingar. På en hemmadator kan man utföra flera brott på en kväll utan att det krävs någon större kunskap i datateknik.

Identitetsstölder kan förorsaka enskilda människor förluster på tusentals euro.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning