KSML: Folk vill helst förlänga arbetstiden genom arbetstidsbank

Finländarna skulle helst förlänga sin arbetstid genom att använda en arbetstidsbank, framgår det av tidningen Keskisuomalainens (KSML) enkät.

De flesta, 43 procent, är för ett förslag om en tidsbank som kan utnyttjas till exempel i rusningstid.

Näst mest stöd får ett förslag om att förlänga den dagliga arbetstiden med sex minuter. Omkring en fjärdedel var för den här modellen.

Enligt konkurrenskraftavtalet ska den årliga arbetstiden förlängas med i medeltal 24 timmar från och med början av nästa år.

Bara 16 procent av deltagarna i enkäten är för en modell där arbetstiden förlängs med hela arbetsdagar. Om det ändå gick så här skulle man helst jobba på Kristi himmelsfärdsdag, trettondagen och annandag påsk.

Omkring tusen finländare svarade på enkäten som beställts av företaget Tietoykkönen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03