Krossad vass kan ersätta växttorv och gynna Östersjön

Sami och Mika Starck röjer bladvass maskinellt på Norra fladet i Kyrkslätt. Det öppnar igenvuxna våtmarker till förmån för fågellivet, men för att glädjen ska bli bestående behövs betande kor som sköter uppföljningen nästa år. Bild: Cata Portin

Genom att förädla bladvass för trädgårdsodling kan man slå flera flugor i en smäll. Både klimat och miljö vinner då igenvuxna naturmiljöer återställs och kol och näringsämnen avlägsnas från Östersjön.

Bröderna Sami och Mika Starck sitter vid spakarna när arbetsmaskinerna kör över Norra fladet i Kyrkslätt. Deras företag Lännen Järviperkaus är en av få aktörer i en bransch som snart kan växa till sig...