Kronobyfrågan höjde tempen i SFP:s debatt – "Är det partiets linje att svälta ut vårt centralsjukhus?"

Har SFP gjort tillräckligt för att garantera att Kronobyborna också i framtiden kan få vård i Karleby? Den frågan ställdes till partiledningen under lördagens partifullmäktige. I vänstra hörnet partiordförande Anna-Maja Henriksson, till höger Eva Biaudet och nere till vänster Frida Sigfrids, ordförande för Svensk Ungdom. Bild: SPT

Partiordförande Anna-Maja Henriksson ville inte höra beskyllningar om att SFP inte jobbar för svenskan i Karleby. Från SU kom viss kritik om att partiet kunde vara mer öppet för de unga, även om det haft många unga kandidater i senaste val.

Marlén Timonen i Karleby tycker att SFP borde göra mer för att garantera att de norra österbottniska kommunerna och Karleby i Mellersta Österbotten kan fortsätta samarbeta om vård.– Är det parti...