Nya växt- och djurarter upptäcks fortfarande – men för många är framtiden osäker

Den vietnamesiska krokodilödlan är hotad, inte minst på grund av utbyggnad av kolgruvor och för att folk samlar på tjusiga keldjur. Forskarna uppskattar att det finns bara 200 exemplar kvar i naturen.Bild: WWF / Thomas Ziegler

Ekologerna fortsätter att upptäcka djur- och växtarter vars existens ingen vetat om. WWF rapporterar om 115 för vetenskapen nya arter som upptäckts i Mekongområdet i Sydostasien bara under 2016.