Krogstängning en exceptionell juridisk situation

Förslaget att stänga krogar är en banbrytande form av inskränkning. På restaurang Purpur i Helsingfors var det tyst i lördags. Bild: Timo Jaakonaho/Lehtikuva

Tidigare beslut att inskränka på medborgarnas grundläggande friheter och rättigheter har lutat sig mot beredskapslagen. Men förslaget att stänga krogarna har hoppat över både vanliga lagar och beredskapslagen, vilket blev en helt ny prövning för riksdagens grundlagsutskott.

Grundlagsutskottet ger i princip grönt ljus för regeringens plan att stänga krogar och kaféer, men kräver att det framgår tydligare att det är undantagsförhållanden.Dessutom kom några andra frågetecke...