Krogöppningen hägrar – men regeringen får fila på lagtexten

När restaurangerna åter får öppna på måndag planerar flera städer, inklusive Helsingfors, att luckra upp reglerna för uteserveringar för att underlätta för krogarna. Bild: Olivia Ranta/Lehtikuva

Restaurangerna får åter öppna på måndag, men riksdagen får brått att godkänna den lag som tillåter detta. Grundlagsutskottet svalde inte regeringens proposition otuggad.

Restaurangerna får åter öppna på måndag 1 juni, med vissa specialarrangemang, då en av regeringens restriktioner under coronapandemin hävs. Det blir ändå brått för riksdagen att hinna godkänna den lag som möjliggör öppningen eftersom regeringens proposition inte klarade grundlagsutskottets granskning.

Regeringen har skrivit in begränsningar i bland annat kundantal och utskänkningstider i lagen. Planen var att lagen skulle gälla i fem månader, till utgången av oktober, under undantagsförhållandena. Grundlagsutskottets tolkning är ändå att detta vore i strid med grundlagens 23 paragraf.

Grundlagsutskottet anser att man inte kan hänvisa till undantagsförhållanden under en så lång tid. Utskottet förutsätter att begränsningarna införs under normalt lagstiftningsförfarande. Därmed måste social- och hälsovårdsutskottet snabbt formulera om lagtexten så att riksdagen hinner med två behandlingar och presidenten hinner stadfästa lagen den här veckan.

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Anu Vehviläinen (C) säger till Helsingin Sanomat att det finns förutsättningar för att utskottet ska hinna justera texten i tid.

Grundlagsutskottet är också kritiskt till att samma regler ska gälla alla krogar i hela landet oberoende av att epidemisituationen varierar ansenligt mellan regionerna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning