Kritiska rättspsykologer

Tre rättspsykologer vid Åbo Akademi, Pekka Santtila, Julia Korkman och Katarina Finnilä var involverade i rättegångarna mot Anneli Auer. De riktar alla skarp kritik mot processen mot Auer och mot domstolarna behandling av experter.

Pekka Santtila jämför processen mot Auer med skandalerna kring Thomas Quick i Sverige.

– Här finns paralleller. Det som kunde hjälpa är om det i förundersökningsprocessen användes utomstående konsulter som kunde se över fallet och ge sin syn.

– Vem man räknar som expert inför en domstol i Finland är en fråga som tål att tänkas på. Vi har inga relevanta i lagen skrivna kriterier på vad en expert är. I auerfallet fanns det många inkallade experter vars expertis man kan ställa sig frågan till, säger Santtila.

Julia Korkman är doktor i psykologi och betecknar barnvittnesmålen i Auerfallet som mycket problematiska. Bild: Marcus Prest

Julia Korkman är inne på samma resonemang:

– Sättet på vilket man i Auerfallet använde sig av olika experter är allt annat än konstruktivt. Vi har i Finland över huvud taget inga kriterier för att avgöra vem som är expert. Vi kanske inte vill ha det som i USA där det ofta blir ett experternas krig, men vi borde absolut få in ett system av kriterier för hur man bestämmer ifall en person är lämplig att vittna som expertvittne eller inte.

Korkman betecknar barnvittnesmålen i Auerfallet som problematiska.

– Ett fall som varit mera framme i medierna än något annat fall under den tiden i Finland. Deras mor har figurerat på löpsedlar, hon var häktad, misstänkt, och så vidare. Det är helt uppenbart att barnens minnesbilder med mycket stor sannolikhet har påverkats av den här exponeringen.

Fakta

Rättspsykologer i Auerfallet

Pekka Santtila är professor i psykologi vid Åbo Akademi och docent i rätts- och brottsutredningspsykologi vid Åbo universitet, med lång erfarenhet av att utbilda poliser, åklagare och domare. Han hade bara följt Auerfallet från kvällstidningarnas löpsedlar när polisen ringde honom och bad honom bli konsult i fråga om ett lögndetektortest på Anneli Auer efter att hon blivit en misstänkt. Santtila hade när han tidigare jobbade vid polisen samarbetat kring en manual för lögndetektortest som publicerades 2005. Santtila informerade polisen om att det inte går att använda lögndetektortestet på Auer.

Julia Korkman doktorerade i psykologi vid Åbo Akademi 2006. Ämnet var intervjuer med barn gällande sexuella övergrepp. Efter doktorsavhandlingen fortsatte hon forska. Sedan 2006 har hon haft anställning vid rättspsykologiska enheten för barn och ungdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. I dag är hon anställd av Åbo Akademi för planering av en specialiseringsutbildning i rättspsykologi. Korkman utbildar poliser, socialmyndigheter och rättsväsende i rättspsykologi. Hennes specialområde är det mänskliga minnet. Hon var konsult för psykologerna som gjorde intervjuerna med Auers barn vid Åbo universitetscentralsjukhus. Hon inkallades att vittna både av åklagarsidan och av försvaret.

Katarina Finnilä är lektor inom ämnet psykologi vid Åbo Akademi, specialiserad inom rättspsykologi, expertis och beslutsfattande och arbetar även som föreläsare och arbetshandledare inom rättspsykologi bland annat på Inrikesministeriet. Hon är tjänstledig föreläsare vid Inrikesministeriet för att nu jobba med specialprojektet i rättspsykologi vid Åbo Akademi. Hon blev involverad i Auerfallet då Anneli Auers försvarsadvokat kontaktade henne hösten 2009 och bad om ett ställningstagande vad gäller de expertutlåtanden som getts i fallet.

Också Katarina Finnilä ser det som vanskligt att Finland saknar kriterier för att fastställa vem som är en sakkunnig. Hon säger att man i praktiken behandlas som expert om man vittnar för åklagarsidan. Om man vittnar på försvarets sida blir man enligt hennes erfarenhet sämre behandlad av rätten.

– Som det nu är kan ett vittne under beteckningen sakkunnig eller expert tala bara strunt och ändå behandlas som just en expert.

Katarina Finnilä har hoppat av och jobbar inte praktiskt med rättsfall längre.

– Via bland annat Auerfallet har jag sett vart vårt system i värsta fall kan leda och jag anser det vara för oetiskt för att vilja vara en del av det, säger hon.

Artikeln är en förkortad version av Marcus Prests intervju med de tre rättspsykologerna som publicerades i Meddelanden från Åbo Akademi den 10 mars. Den fullständiga versionen hittar du här. (https://mfaa.abo.fi/?article=expertis-visar-sig-i-ett-transparent-resonemang)

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03