Kritisk vecka för vårdreformen inleds – ska sommarpausen skjutas upp, vad säger regeringspartierna?

Social- och hälsovårdsutskottet lett av Krista Kiuru (SDP). Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

De pusselbitar som behövs är regeringen synpunkter och en tidtabell – och de borde klarna under veckan. En del utskottsledamöter ser det som omöjligt att bli klara tidigare än i höst. Men talmanskonferensen kan ännu ta ställning till hur länge riksdagen håller sommaröppet, och den här veckan vägs också Samlingspartiets och Centern åsikter.

På måndagen, som vanligtvis är tyst i riksdagen, satt social- och hälsovårdsutskottet nästan hela dagen och hörde sakkunniga. Tidtabellen tillät ännu inte någon diskussion om hur utskottet ska gå vidare nu, efter grundlagsutskottets lista över problempunkter.

Den diskussionen förs på tisdag. Samtidigt är det talmanskonferensen som beslutar om ramarna för riksdagens arbete – enligt ett tidigare beslut finns beredskap att hålla riksdagen i plenum hela första veckan i juli, men social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) håller öronen öppna för nya besked – om ännu mer av juli månad öppnad för jobb.

– Det överlåter jag åt talmanskonferensen att bedöma, säger Kiuru.

Veronica Rehn-Kivi (SFP) i social- och hälsovårdsutskottet säger att nuvarande tidtabell, som går fram till sjätte juli, inte räcker. Lagpaketet ska ännu ett varv tillbaka till grundlagsutskottet för en slutlig bedömning, och så ska allt behandlas i plenum.

– Det är helt omöjligt. Det är så många punkter där vi måste höra sakkunniga, vi håller ännu på med hörandena och så ska betänkandet skrivas, det är omöjligt att få det klart.

– Själv är jag realistisk och ser att vi fortsätter jobba in på juli, och i september får vi fortsätta med grundlagsutskottets slutliga bedömning.

Också Sari Sarkomaa (Saml) har bedömt att det krävs ett "underverk" för att bli klara före semestern, och Arja Juvonen (Sannf) anser att lagpaketet måste få behandlas in på hösten.

Samlingspartiets riksdagsgrupp väntas diskutera läget i veckan. Blickarna faller särskilt på Samlingspartiet eftersom det redan sargats av ett par ledamöter som tänker rösta emot.

Men det är möjligt att det går över veckoslutet innan det hörs formulerade besked. Både Centern och Samlingspartiet har nämligen partikongresser nästa helg.

"Bollen är hos regeringen"

I fredags listade grundlagsutskottet de ändringar som behöver göras i vårdreformen för att den ska vara grundlagsenlig – men utskottet gav också andra hemläxor, en del mycket tidskrävande.

En sådan är frågan om hur reformen passar ihop med EU:s regler om konkurrens och statsstöd. Det är inte en knäckfråga, men Krista Kiuru ser det som moraliskt bindande.

– Det är moraliskt ganska strängt, eftersom det sades att vi ska försäkra oss om den här frågan, säger Kiuru.

Till den saken kommer frågan om finansieringen – där grundlagsutskottet såg en risk att alltför strängs lock på budgeten kan äventyra vården – och en rad utlåtanden från flera andra utskott.

– Vi behöver också regeringens åsikter för att kunna gå vidare. Bollen är hos regeringen – vi behöver få en vägkarta över hur vi fortsätter, vilket ministerium som ska svara på vad och i vilken form svaren ska komma till riksdagen. Det är redan i sig ett massivt jobb, säger Kiuru.

Hittills har regeringen föreslagit sina ändringar i utskotten i form av svar från ministerierna. Det innebär att regeringen inte gör ändringar i sina lagförslag, utan skickar svar som innehåller förslag på hur texterna kan ändras i riksdagen.

Enligt statsminister Juha Sipilä kommer det också att beredas svar på de ändringar som grundlagsutskottet kräver i ministerierna, och de leveras till riksdagen som svar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03