Kritiserad tävling om Elielplatsen fortsätter med stora ändringar i ett förslag

Materialet i fasaden på tävlingsbidraget Klyyga är nytt. Nu är det av granit och glas, tidigare var det av återvunnet glas. Bild:

Tusentals helsingforsare kommenterade tävlingen om Elielplatsen tidigare i år. Nu har juryn lyssnat och krävt att bidragen modifieras.

De två byggnader som tävlar om få uppföras på Elielplatsen har blivit mindre till storleken. Efter en kritikstorm tidigare i år minskades maxantalet kvadratmeter för byggnaden från 40 000 till 30 000.

Nu fortsätter arkitekttävlingen. Det ena bidraget, Albero, har inte ändrat utseende väldigt mycket. Det har däremot konkurrenten Klyyga, som betyder korsning på finsk slang.

– Klyyga har ändrat skepnad och ser lugnare ut än i bidraget var i första skedet av tävlingen, säger Vesa Olkkola, vd för bolaget Elielinaukion kehitys.

Bolaget, som består av stora fastighetsägare i området, ordnar tävlingen tillsammans med Helsingfors stad.

Bidraget Albero har inte ändrat så mycket, men restaurang Vltava har fått bli en egen helhet. Bild:

Olkkola konstaterar att dimensioneringen av Klyyga nu är förenklad.

– Där finns nu helt klart två massor som tar form jämfört med den trappformade massan tidigare. Juryn ansåg att den var orolig.

Fasadmaterialet är också nytt. Nu är det av granit och glas, tidigare var det av återvunnet glas.

I den nya byggnaden ska största delen av lokalerna användas till kontor. I både Albero och Klyyga är bottenvåningen tänkt som en saluhall eller restaurangvärld.

I Klyyga ingår också ett hotell som vetter mot biblioteket Ode och takterrasser som allmänheten kan använda.

För ett år sedan bjöds fem grupper in till en arkitekttävling om Elielplatsen och Stationsplatsen i Helsingfors.

Två bidrag gick vidare, Albero och Klyyga.

Dessa har modifierats efter respons av både stadsbor och tävlingsjuryn.

Maxtaket på hur stora byggnaderna på Elielplatsen får vara har minskats från 40 000 kvadratmeter till 30 000.

Under året har det nämligen framförts kritik mot att byggnaderna skulle bli alltför massiva.

Helsingforsborna kan skicka in kommentarer om de uppdaterade tävlingsbidragen fram till den 8 november.

Kommenteringen sker på Säg din åsikt-tjänsten.

Vinnaren presenteras i slutet av december.

Tävlingen ordnas av bolaget Elielinaukion kehitys och Helsingfors stad.

Bolaget består av pensionsbolaget Ilmarinen, OP-Hyresinkomst, VR, SOK och fastighetsinvesteringsbolaget Exilion.

I juryn sitter representanter från tävlingens arrangör, en sakkunnigmedlem från Finlands landskapsarkitektförbund samt en internationell och en inhemsk sakkunnigmedlem.

"Stör inte stadsbilden"

Någon ändring på hur hög byggnaden får vara sker inte. Fortfarande får den högsta punkten på taket vara max 44 meter över havet, det vill säga lika högt som grannen Posthuset.

– Enligt vår syn stör det inte stadsbilden, eftersom den (nya byggnaden) inte kommer att bli högre än de omgivande byggnaderna. I bägge förslagen är den delen som vetter mot järnvägsstationen lägre, säger Olkkola.

I tävlingen ingår också en vision för Stationsplatsen.

– I de ursprungliga planerna var det tänkt att bygga också på Stationsplatsen. Det som icke-experter, och tyvärr också rätt många experter, förbiser är att det här fria området nu är tämligen stort.

Något som också ändrats i bidragen är hur byggnaderna står i förhållande till den skyddade jugendbyggnaden Vltava.

– I de tidigare förslagen var tanken att Vltava skulle integreras i massan. Nu får den bli en egen helhet. Det finns många åsikter om ifall det här är vettigt.

Bredare för fotgängare

Så här skulle promenadstråket mellan den nya byggnaden och järnvägsstationen se ut i tävlingsbidraget Albero. Bild: Elielinaukion kehitys

Under året har tusentals stadsbor kontaktat staden om Elielplatsen. Känslorna har gått heta. Rätt så många skrev att trottoaren mitt emellan järnvägsstationen och den planerade byggnaden blir smal.

– Det stämmer inte, säger Olkkola.

De facto blir promenadstråket bredare än vad det är nu. Det ökar från under 10 meter till 15 meter i tävlingsprogrammet.

– I Helsingfors är gatorna 10-12 meter breda och på dem kör dessutom bilar. Ett promenadstråk som är 15 meter brett är synnerligen luftigt.

Bidraget Klyyga sett från Posthuset i riktning mot järnvägsstationen. Bild: Elielinaukion kehitys

Vesa Olkkola vill också berätta att det också kommit in mycket positiv respons.

– Många skriver att det är bra att det görs något i området. I en enkätundersökning för några år sedan konstaterade folk att området är otryggt och diffust.

Planerna för Elielplatsen har också kritiserats för att det är ansiktslösa investerare som får bestämma.

– Faktum är att det är ett finländskt pensionsförsäkringsbolag som är huvudsaklig investerare. Vi har jobbat med det här i fem år och det har undersökts och utretts väldigt mycket. I juryn sitter också tjänstemannaledningen med biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki (Gröna) som ordförande.

Stadsborna kan tycka till om de uppdaterade tävlingsbidragen Albero och Klyyga fram till den 8 november på den här webbplatsen.

Läs också:

Har man stora pengar kan man påverka stadsplanen – så går det till

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning