Kritikens sporrar till konstnärskollektiv

Bild: Antti Aimo-Koivisto

Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi och Sinna Virtanen övertygade med sitt tvärkonstnärliga grepp, ofta i gränsmarkerna mellan konst och vetenskap.

Konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen har erhållit Kritikens sporrar 2018, ett pris som delas ut av Finlands Kritikerförbund till en finländsk konstnär eller konstnärsgrupp som under årets lopp gjort sitt konstnärliga genombrott.

Konstnärskollektivet består av bildkonstnären Felicia Honkasalo, bildkonstnären och trumpetisten Akuliina Niemi samt dramaturgen Sinna Virtanen och har jobbat ihop sedan 2015. De första verken behandlade den brittiska paleontologen Mary Anning. Sedermera har de inspirerats av Levänluhta källa i Storkyro, där fornfynd och människoben från järnåldern väckt frågor om källans karaktär.

"Gruppen Honkasalo–Niemi–Virtanen rör sig fritt i gränsmarkerna mellan konst och vetenskap, med fokus på historia och förhistoria. Slutresultatet av gruppens forskningsartade arbetssätt är en överraskande blandning: verken tycks diskutera med tematiken de behandlar. Myter, historia, upplevelser och tolkningar sammanblandas. "I materialet kan både glas, rörliga bilder, intervjuer, fotografier, ljud och sceniska verk ingå", konstaterar prisnämnden i ett pressmeddelande.

Gruppens senaste verksvit består av tre delar, de två första var installationen Chimera på Galleri Sinne och det sceniska verket Nature Morte på Mad House. Trilogins tredje del är ett ljudverk som gruppen förverkligar vid Levänluhta källa nästa höst. Kritikens sporrar har delats ut sedan 1961.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03