Kritiken mot regeringens vårdmodell är helt på sin plats

Bild: Wilfred Hildonen

SFP anser att äldreomsorgen och socialsektorn är sådan närservice som borde bli kvar i kommunerna, nära invånarna och dem som berörs av tjänsterna.