Kritik mot toppmötet mellan Trump och Putin: "Finland främjar inte västerländska värderingar"

– Särskilt så här under Pride-veckan, där företag starkt tar ställning för jämlikhet, känns det besynnerligt att Finland verkar signalera att vi är neutrala i värdefrågor, säger Jukka Manninen. Bild: Roni Rekomaa

Toppmötet mellan USA:s och Rysslands presidenter riskerar signalera att Finland är neutral i människorättsfrågor. – Om Finland hade tackat nej hade Finland positionerat sig klart och tydligt som en försvarare av mänskliga rättigheter, konstaterar kommunikationsexperten Jukka Manninen.

I juli står Helsingfors värd för ett möte mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin – ett möte som innebär att en myriad av utländska journalister strömmar in i Helsingfors och åtminstone för en kort stund kastar staden in i det internationella rampljuset.

Finlands ledning har velat betona och bygga vidare på den traditionella bilden av Finland som en mötesplats för stormakter. President Sauli Niinistö konstaterade i torsdags att han ser mötet som en naturlig fortsättning på Finlands roll i att främja dialog i internationella relationer.

I torsdags stod det klart att USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin kommer att träffas i Helsingfors den 16 juli. Bild: AFP / Lehtikuva/Odd Andersen

Men Jukka Manninen, forskningschef för kommunikationsbyrån Ellun Kanat och Samlingspartiets tidigare planeringschef, säger att detta buskap klingar falskt i ljus av de värderingar som Trump och Putin står för – värderingar som ofta står stick i stäv med mänskliga rättigheter och yttrandefrihet.

– Finland bidrar inte till att främja västerländska värderingar genom att stå värd för ett möte mellan Trump och Putin. Att välkomna en president som Trump, som vill separera barn från sina föräldrar, prisar Kinas och Nordkoreas ledare och hävdar att EU skapats för att utnyttja USA, kan leda till att replikerna på den scen som Finland erbjuder blir fel, säger Manninen.

"Besynnerlig signal"

Bland annat Europaparlamentariker Heidi Hautala (Gröna) var inne på samma spår i torsdags.

– Länderna är kända för brott mot mänskliga rättigheter och aktioner som strider mot internationell rätt. Man får inte tiga om detta. Finland är inte obunden eller neutral när det gäller brott mot mänskliga rättigheter, utan ska försvara dessa rättigheter, skriver Hautala på Twitter.

Jukka Manninen säger att det är möjligt att mötet blir en chans för Finland att uppmärksamma mänskliga rättigheter, men han är skeptisk till att Finlands utrikespolitiska ledning kommer att ta chansen. Han ifrågasätter också hur mycket nytta Finland drar av att utländska journalister upplever att arrangemangen löper som smort.

– Särskilt så här under Pride-veckan, där företag starkt tar ställning för jämlikhet, känns det besynnerligt att Finland verkar signalera att vi är neutrala i värdefrågor.

Konsekvent policy

Petra Theman, chef för Utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati, säger att kritiken mot att Finland står värd för ett möte mellan ledare som inte nödvändigtvis delar samma värderingar som Finland är förståelig.

– Men Finlands policy har varit att det är bättre att vi diskuterar saker och ting, och vår diplomatiska princip har varit att det är bättre att vi diskuterar face to face. Att Finland nu erbjuder en möjlighet till detta tycker jag i slutändan bara kan påverka oss positivt. Man bör också komma ihåg att Finland inte politiskt är en aktör i mötet, vi erbjuder bara en plats och påverkar inte vad de diskuterar eller hurdana beslut de tar, säger Theman.

– Finland har varit konsekvent i sin utrikespolitik och positionerat sig som del av den nordiska dimensionen, det borde inte råda några missförstånd om vad vi står för, tillägger hon.

Kan förstärka Finlands goda rykte

Theman säger att den extra medierapportering om Finland som mötet innebär har en enorm marknadsföringspotential.

– Hundratals, om inte tusentals journalister kommer att resa hit och oavsett hur de rapporterar om själva mötet betyder att det finns fler journalister i världen som kan placera landet på kartan. Det är jättebra.

Hon påpekar att mötet inte kommer att påverka Finlandsbilden enormt eftersom det är något som förändras långsamt och påverkas av många olika faktorer. Däremot kan mötet förstärka Finlands rykte som ett säkert, välfungerande land.

– Finlands starka sida, oberoende av var i världen man frågar, är att saker och ting funkar. Det är också en av orsakerna till att Helsingfors blivit vald till mötesplats. Vi har jobbat med att bredda Finlandsbilden med sådant som saknats – bland annat hurdant det är att bo i Finland och hur vardagen ser ut – men det betyder ju inte att vi inte skulle vara stolta över att saker och ting fungerar.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning