Kritik mot att translagen inte ska beakta barnen: "Vi kan inte vara nöjda"

Revideringen av translagen finns i regeringsprogrammet, men skrivningen blev inte klar, säger delegaten Tanja von Knorring på SFP:s partidag.

Att translagen ska totalrevideras står inskrivet i regeringsprogrammet, och det innebär bland annat att man frångår kravet på sterilisering för könskorrigering, vilket har stridit mot mänskliga rättigheter, och att man skiljer åt det juridiska fastställandet av kön och medicinska behandlingar. Men det blir fortfarande inte möjligt att fastställa sitt kön själv för personer under 18 år.

– Vi kan inte vara nöjda med det som berör vår minoritet, transpersonerna, som är 30 000 stycken – det motsvarar halva Vasa stad, säger Tanja von Knorring (SFP) partidagsdelegat och tidigare riksdagskandidat.

– Det finns goda sidor, och det är löftet att göra en revidering av translagen som nu är på nivå med den i Turkiet och Rumänien.

– Alla partier utom Centern var för en totalrevision. Nu är resultatet att personer under 18 år inte i fortsättningen heller kan få fastställa sitt juridiska kön, så att det biologiska och juridiska könet är åtskilt. Det är kränkande, säger von Knorring och betraktar också betänketiden som "ett limbo" man ska befinna sig i.

von Knorring hänvisar till barnens rättigheter, som rätten att uttrycka åsikter som berör ens eget liv.

– Om vi går enligt regeringsprogrammet kan det fortfarande fördömas av FN. Det är märkligt att vi inte ska leva i en modern värld. Att stadfästa sitt eget kön är en mänsklig rättighet.

SFP har partikongress i Vasa det här veckoslutet.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning