Kristna bör vara tydliga i sin tro

Många har valt tigandets väg, sannolikt av rädsla för att bli stämplade som obekväma.

Monika Pensar efterlyser större källkritik hos, bland andra, en del kristna teologer (HBL 26.8). Citat: "Både Koranen och Bibeln tolkas i dag av radikala fritänkare som med akademisk metodik gräver, analyserar och drar slutsatser ... Av det här behövs det mera och inte av sådant som upphöjer en religion på bekostnad av en annan religion."

I magisterexamen för teologi ingår en ansenlig del språk- och bibelexegetikstudier, vilket inbegriper den efterfrågade akademiska metodiken. De flesta kristna teologer är knappast ute efter att "upphöja" sin tro på bekostnad av någon grannreligion. Omsvängt verkar det snarare som om vi kristna blivit för lågmälda för att längre kunna höras särskilt väl. Många har valt tigandets väg, sannolikt av rädsla för att bli stämplade som obekväma. Att tro på Jesus jämställs i sociala medier ofta med att tro på jultomten, i likhet med andra elakheter man gärna griper till.

Tyvärr är korsets symbolik heller inte okomplicerad med tanke på bland annat de högerfascistiska grupper som stulit korset, förvanskat det och gärna använder skenkristen retorik för sina egna syften. När det kommer till kritan bör vi kristna vara tydliga i vår tro. Vi bör vara toleranta mot vår nästa, men inte heller så tvehågsna att vi bara blir en suddig efterliknelse av vad som kunde ha varit Kristi efterföljd. Vi bör slå vakt om Bibeln, ha blicken fäst på Jesu ord och inte låta saltet mista sin sälta (Matt 5:13).

Torbjörn Anderssén Jakobstad

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03