Kristinestad anställer ny chef för Esperi Cares vårdhem Ulrika

Kristinestad har tagit över serviceboendet Ulrika efter att Valvira avbröt verksamheten. Bild: Lehtikuva/Mats Ekman

Enligt staden försöker Kristinestad få till stånd förbättringar för att åtgärda vårdhemmets problem.

Kristinestad tog över Esperis Cares vårdboende Ulrika efter att Valvira avbröt enhetens verksamhet den 24 januari. Vid varje arbetsskift finns nu en vårdare som är anställd av staden, skriver Kristinestad i ett pressmeddelande. Vårdhemmet ska också få en ny chef som anställs av Kristinestad.

Enligt pressmeddelandet har Kristinestad drivit på förbättringar på Ulrika-hemmet. Ledande tjänstemän vid serviceområdet för vård- och omsorg haft kontinuerlig kontakt med Esperis personal.

I juni började Regionförvaltningsverket en övervakningsgranskning och i oktober hölls ett möte mellan ledande tjänsteman från Kristinestad och Esperi angående bland annat personalfrågor. I november gjorde Regionförvaltningsverket ett oanmält granskningsbesök.

I januari var Kristinestads ledande tjänstemän i kontakt med Esperi och Regionförvaltningsverket totalt tio gånger, enligt staden. Anhöriga som hade varit i kontakt med staden uppmanades kontakta socialombudsmannen.

Läs mer: Myndighetsrapport: Förskräcklig vanvård på Esperi Cares vårdhem

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning