Kristinestad anställer ny chef för Esperi Cares vårdhem Ulrika

Kristinestad har tagit över serviceboendet Ulrika efter att Valvira avbröt verksamheten. Bild: Lehtikuva/Mats Ekman

Enligt staden försöker Kristinestad få till stånd förbättringar för att åtgärda vårdhemmets problem.

Kristinestad tog över Esperis Cares vårdboende Ulrika efter att Valvira avbröt enhetens verksamhet den 24 januari. Vid varje arbetsskift finns nu en vårdare som är anställd av staden, skriver Kristinestad i ett pressmeddelande. Vårdhemmet ska också få en ny chef som anställs av Kristinestad.

Enligt pressmeddelandet har Kristinestad drivit på förbättringar på Ulrika-hemmet. Ledande tjänstemän vid serviceområdet för vård- och omsorg haft kontinuerlig kontakt med Esperis personal.

I juni började Regionförvaltningsverket en övervakningsgranskning och i oktober hölls ett möte mellan ledande tjänsteman från Kristinestad och Esperi angående bland annat personalfrågor. I november gjorde Regionförvaltningsverket ett oanmält granskningsbesök.

I januari var Kristinestads ledande tjänstemän i kontakt med Esperi och Regionförvaltningsverket totalt tio gånger, enligt staden. Anhöriga som hade varit i kontakt med staden uppmanades kontakta socialombudsmannen.

Läs mer: Myndighetsrapport: Förskräcklig vanvård på Esperi Cares vårdhem

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46