Kristersson: Vi har ingen perfekt strategi

Moderatledaren Ulf Kristersson (M) hoppas bli Sveriges näste statsminister. Bild: TT / Jonas Ekströmer

Moderatledaren Ulf Kristersson ska kämpa hårt för att bli Sveriges näste statsminister. Sänkt skatt på arbete, kortare vårdköer och fler poliser står högt på hans agenda.

Men problemet för statsministerkandidater i dag är hur de ska få igenom sina förslag i riksdagen.

– Ingen kan längre bilda regering och säga att jag är säker på att få genom all min politik, säger M-ledaren.

Moderaterna (M) vill sänka skatten med i snitt 500 kronor för vanliga yrken som polis och sjuksköterska. Ulf Kristersson siktar på att få in förslaget i den budget han hoppas få lägga med en Alliansregering i höst.

– Alla skattesänkningar är fullt finansierade för vi vill inte riskera den offentliga ekonomin, säger Kristersson.

...att Alliansen skulle vara främsta regeringsalternativet:

Så länge vi har 40 procent av svenska folket bakom oss, utgör vi ett stort och starkt grundalternativ.

... risken för att en Alliansregerings budget stoppas av de rödgröna tillsammans med SD.

Jag har inte hört att någon sagt det än så länge. Det vore bra om någon sa det före valet.

...i fall han kan tänka sig bli statsminister utan garantier att få igenom budgeten:

Det kan jag inte bedöma just nu.

...att inte spendera hela reformutrymmet i statsbudgeten:

Risken är uppenbar att man får en väldigt hög press när konjunkturen vänder.

...varför han vill avskaffa regeringens extratjänster för långtidsarbetslösa:

Det här har varit ett orimligt dyrt sätt att sysselsätta människor.

"Helt naturligt"

Besparingar ska göras i bland annat bidrag och ersättningar. Tanken är att det ska löna sig mer att arbeta.

– Får man lika mycket betalt om man kommer till jobbet som om man inte gör det, då kommer några fler att stanna hemma. Det är helt naturligt, säger Kristersson.

Tiden med a-kassa ska begränsas och bortre gränsen i sjukförsäkringen återinföras.

– Om inga tidsgränser finns i sjukförsäkringen, då kommer fler vara sjuka längre, säger Kristersson.

Han lovar att hålla i statsutgifterna och oroas av nästa lågkonjunktur. Därför vill Kristersson fokusera på statens kärnuppgifter, som lag och ordning.

Han vill snabbt införa betald polisutbildning och höja polislöner. Målet är 10 000 fler polisanställda till 2024, vilket många partier också har.

Ska låsas in

Strängare straff för gängkriminella är prioriterat och Alliansen står bakom det.

– Den mest effektiva åtgärden är att låsa in gängkriminella så de inte kan rekrytera nya tonåringar, säger Kristersson.

M vill höja statsbidrag till kommuner och landsting med minst 20 miljarder kronor till 2022. Det ska stärka vård, skola och omsorg. Därmed matchar man ett liknande S-löfte.

Men enligt Konjunkturinstitutets bedömning krävs 70 miljarder bara för att behålla personaltätheten när befolkningen växer och åldras.

– Det finns inte 70 miljarder för detta som någon kan se just nu. Att det behövs mer pengar är alldeles uppenbart, men det krävs också reformer i kommunsektorn, säger Kristersson.

Han ser vårdköer som ett akut problem. Alliansen är överens om att återinföra en statlig "kömiljard" som belönar landsting som kortar köer. Kristersson vill i höst inleda förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om utformningen av en ny kömiljard.

SKATTER: Sänkt skatt för pensionärer. Pension ska beskattas som lön. Inför nytt jobbskatteavdrag. Höj brytpunkten för när statlig skatt ska betalas.

LAG OCH ORDNING: 10 000 fler polisanställda till 2024. Riktad polislönesatsning. Skärpta straff. Strängare straff för gängkriminella. Nationellt tiggeriförbud.

INTEGRATION: Stram migrationspolitik. Inför inträdesjobb - en ny lärlingsanställning med lägre ingångslön. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. Högre krav för att bli svensk medborgare.

SKOLA: Fler undervisningstimmar i lågstadiet. Obligatorisk lovskola för de som halkar efter. Skärpta antagningskrav till lärarutbildningen. Fler lärare med högre lön särskilt i utsatta områden.

VÅRD: Återinför en utvecklad kömiljard. Skärp vårdgarantin till 60 dagar. Bygg ut den nära vården, som vårdcentraler. Förstärk förlossningsvården och utbilda fler barnmorskor.

VÄLFÄRD: Minst 20 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Hälften villkoras med att kommuner gör reformer för minskade bidragskostnader

BIDRAG: Tiden för hur länge man kan ha a-kassa kortas. Tidsgränser och bortre gräns i sjukförsäkring återinförs. Inför ett tak för hur mycket i samlade bidrag ett hushåll kan få.

För långa lov

M siktar också på att till 2022 skärpa vårdgarantin från högst 90 dagar till 60 dagar.

– Det tror jag är realistiskt. Vi klarade den uppgiften förut, säger Kristersson.

Skolan behöver snabbt utöka undervisningstiden i lågstadiet, enligt honom. Alliansen är ense om fler undervisningstimmar och betyg från årskurs 4.

Alliansen är dock inte överens om obligatorisk lovskola för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte komma in på gymnasiet.

Kristersson tycker att vi "ofta" har "för långa sommarlov".

– Jag är inte säker på att tio veckors sommarlov är viktigaste insatsen för elever som inte lärt sig under läsåret vad de borde lärt sig, säger Kristersson.

Stram asylpolitik

Han är rädd för att det snart inte finns jobb för de utan gymnasieutbildning.

– Det kräver att vi inte släpper ut någon ur nian utan grundläggande kunskaper.

S har haft samma löfte, men inte kunnat genomföra det.

Kristersson har lovat att aldrig leda en regering som inte för en "ansvarsfull" migrationspolitik. Förra årets 26 000 asylsökande är för många, anser han.

Kristersson varnar för att återgå till en mer generös asylpolitik när den tillfälligt skärpta asyllagen upphör.

– Det vore farligt för Sverige, säger han.

– Vi måste ha en stram migrationspolitik om vi ska ha minsta möjlighet att göra något åt de integrationsproblem som redan finns.

Bästa strategin?

Trots att Alliansen inte är överens i flera frågor, som migration, så tycker Kristersson att "ingen annan har bättre förutsättningar för att bilda regering".

Men S, MP och V är i flera mätningar större än Alliansen.

– Jag har inte en enda gång hört någon säga att V, MP och S vill bilda en gemensam regering, säger Kristersson.

Han ska försöka bilda en Alliansregering även om de tre rödgröna är större. Då krävs att SD inte röstar emot honom.

Även om Kristersson överlever en statsministeromröstning, så måste han därefter ordna stöd i riksdagen för sina förslag.

Det kan gå om oppositionen är splittrad eller om det går att förhandla fram stöd från S eller MP. Kristersson utesluter förhandlingar med SD.

– Jag får ibland frågan om vi har en perfekt regeringsstrategi, säger statsministerkandidaten.

– Nej det har vi inte, men vi har en mycket bättre strategi än vad alla andra har.

Vi publicerar TT:s intervjuer med de svenska partiledarna under veckan. Du hittar dem här:

4. 9 Fullt klimatfokus för Fridolin

4.9 Annie Lööf backar inte en tum om SD

5. 9 Ebba Busch Thor slåss för överlevnad

5.9 Löfven vill höja skatt för de allra rikaste

6.9 Åkesson varnar S och M för att nobba SD

6.9 Björklund: Kommunpolitikerna är amatörer

7.9 Kristersson: Vi har ingen perfekt strategi

7.9 Sjöstedt tror på mer vänsterinflytande

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning