Kristersson ger upp hoppet om Löfven

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Moderatledaren ger upp hoppet om att få Socialdemokraternas stöd för en Alliansregering.Ulf Kristersson går nu vidare i sina sonderingar.

Hans mål är dock fortsatt att försöka bilda en Alliansregering.

– S verkar inte vara beredda att ingå blocköverskridande överenskommelser om de inte själva kan få regeringsmakten, säger han vid en pressträff.

Pressträffen hölls efter att Kristersson gett riksdagens talman en lägesrapport om försöken att försöka bilda en ny regering.

Siktet har hittills varit inställt på att försöka bilda en Alliansregering som accepteras av S. Tanken var att det skulle uppnås genom att samarbeta med S i olika sakpolitiska frågor. Det spåret är nu kört i botten, enligt Kristersson.

– Men deras nej kommer inte begränsa min ambition att försöka bilda en Alliansregering, säger han.

Går vidare

Samtidigt som mötet med talmannen inleddes publicerade moderatledaren en debattartikel i Dagens Nyheter.

"Jag har nu undersökt möjligheten att en Alliansregering skulle kunna tillträda som ett resultat av sådana överenskommelser med Socialdemokraterna. Stefan Löfven har tydligt avvisat den möjligheten, skriver Moderatledaren.

Kristersson fortsätter med att "han nu går vidare med sina sonderingar och att han avser att använda hela den tid han fått till sitt förfogande, det vill säga ytterligare en vecka.

"Mitt mål är fortsatt att bilda en Alliansregering som är grundad i den reformagenda som Alliansen gemensamt har utvecklat och gått till val på", skriver Kristersson.

Bara några timmar innan moderatledarens möte med talmannen träffades de fyra Alliansledarna. Centerledaren Annie Lööf uppgav efter det samtalet att hon tyckte att samtalen över blockgränsen behöver fortsätta, det vill säga med Socialdemokraterna.

– Vi har fortsatta samtal med dem och utgår från att de också ser behovet av att komma överens långsiktigt över blockgränsen, sade hon då.

Fyra prioriteringar

Moderatledaren uppger i debattartikeln att han siktar på att bilda en regering med fyra övergripande politiska prioriteringar.

Den första är att "samhällskontraktet mellan staten och medborgarna måste återupprättas".

Den andra är att "Sverige ska vara ett jämlikt samhälle som håller ihop."

Den tredje är att "Svensk ekonomi måste rustas för sämre tider och reformeras för att möta ökande internationell konkurrens."

Den fjärde prioriteringen är att migrationspolitiken "måste bli långsiktigt hållbar och integrationen fungera väldigt mycket bättre."

"Gör allt jag kan"

Kristersson avslutar artikeln med:

"På dessa fyra områden ligger den politiska tyngdpunkten för de reformer som jag tror att Sverige behöver. Jag kommer nu göra allt jag kan för att bilda en regering som på allvar tar tag i Sveriges problem och tar fasta på Sveriges möjligheter."

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning