Kristdemokraterna vill stoppa snuset – utmanar regeringen

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah anser att snuset måste stoppas.Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kristdemokraternas Sari Essayah har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen. Hon kräver att få veta vad regeringen kommer att göra för att stoppa snuset.

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah går till angrepp mot snuset. Essayah är oroad över den växande trenden att snusa och riktar ett skriftligt spörsmål mot regeringen: Till vilka åtgärder kommer regeringen att skrida för att minska den olagliga försäljning och bruket av snus?

– Det är beklagligt att snuset vinner mark när rökningen minskar, att nikotinberoendet byter skepnad. Den växande trenden att snusa måste stoppas, säger Essayah i ett pressmeddelande.

Det är förbjudet att sälja snus i Finland, men tillåtet att importera begränsade mängder av varan för eget bruk. I praktiken leder detta till att bruket av snus ökar och att svarthandeln av snus frodas, anser Essayah. Hon hänvisar till Tullens siffror när hon säger att den olagliga handeln av snus är värd upp till 50 miljoner euro.

– Vi måste målmedvetet hindra unga från att börja snusa och erbjuda stöd för dem som vill sluta. Bruket av snus i skolor och föreningar måste övervakas och begränsas. Förebyggande arbete kan också göras i samband med skolhälsovården och skoltandvården, säger Essayah.

Spörsmålet är undertecknat av henne och tre andra kristdemokratiska riksdagsledamöter: Päivi Räsänen, Antero Laukkanen och Sari Tanus.

Enligt Skolhälsoenkäten 2017 snusar 8 procent av pojkarna i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasiet. I yrkesskolorna snusar 17 procent av pojkarna.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00