Kristdemokraterna vill hålla tultingarna hemma

Kristdemokraternas partisekreterare Asmo Maanselkä drog en nativitetsdebatt med riksdagsledamot Antero Laukkanen, partiordförande Sari Essayah och första vice ordförande Tiina Tuomela. Bild: Catariina Salo/SPT

Valfrihet i hemmet, ett utvidgat hemvårdsstöd, en familjeledighetsreform och en babytusing. Med de här medlen ska nativiteten höjas i Finland, säger Kristdemokraterna under sitt partidagsprogram på Finlandsarenan i Björneborg.

Kristdemokraterna pratade redan i riksdagsvalrörelsen om att alla barn som föds ska få en tusenlapp. Det är en fråga som också lyfts upp under partiets program på Finlandsarenan. Inom partiet är man orolig över den sjunkande nativiteten och tycker att nativitetskrisen inte diskuteras tillräckligt mycket.

– Babytusingen är en signal vi vill ge för att visa att vårt samhälle är positivt inställt till barn. Det är också ett sätt att visa att vi förstår att det uppkommer kostnader när man får barn, säger Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah.

Partiets första vice ordförande Tiina Tuomela säger att babytusingen inte löser alla problem trots att det är en positiv signal.

– Det är viktigt att ge något konkret som motvikt till barnstrategin i regeringsprogrammet.

En annan bonus som partiet haft på agendan är den så kallade tultingbonusen. Tultingbonusen skulle ge familjer en viss summa skattefritt i månaden att använda på barnvårdstjänster. Det kan till exempel handla om att en förälder är hemma och sköter barnet, att man tar in en utstående vårdare till hemmet eller att man använder pengarna på att ha barnet på dagis.

– För tillfället kostar det två och en halv gång så mycket att sköta barn utanför hemmets väggar än inom. Varför har ett sådan ideologiskt val gjorts, att man vill satsa mera pengar på en vård utanför än inom hemmets väggar? frågar Essayah.

Tuomela säger att barnets välbefinnande alltid måste vara i centrum när familjeledighetsreformer görs.

– Barn yngre än tre drar inte nytta av småbarnspedagogik, så för dem vore det viktigt att man får välja att hålla barnen hemma.

På så sätt kunde man sköta de mindre barnen i hemmet. Hon säger också att man borde få tillbaka systemet med hemvårdare som tidigare fanns till familjers stöd.

– För tillfället är många familjer i en sådan situation att en hemvårdare skulle underlätta vardagen. Familjer skulle få en trygg ram och veta att det går att få hjälp om det krisar till, utan att behöva bli kund i barnskyddet.

I flera kommuner finns de facto en sådan tjänst redan, och Essayah säger att den borde bli synligare.

Partiet lyfte också upp frågan om familjeledighetsreformen. Paneldebattörerna vill inte ha öronmärkta familjeledigheter för båda föräldrarna. I stället vill de att det inom familjen ska vara fritt att bestämma vem som stannar hemma med barnen.

Riksdagsledamot Antero Laukkanen deltog också i panelen som leddes av partisekreterare Asmo Maanselkä.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning