Krista Mikkonen: Sommarteater på gång i riksdagen

Allt färre landskap lyckas säkerställa de social- och hälsovårdstjänster som grundlagen förutsätter, anser Krista Mikkonen, ordförande för De grönas riksdagsgrupp. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Riksdagsledamot Krista Mikkonen, som leder De grönas riksdagsgrupp, riktar hård kritik mot regeringens vårdreform på De grönas partikongress i Vanda.

Enligt Mikkonen har regeringen misslyckats kapitalt i sina försök att lindra ojämlikheten i samhället.

– Sommarteatrarnas repertoar har kört i gång. Säsongens märkligaste föreställning visas just nu i riksdagen där farsen kring vårdreformen fortgår. Den grundliga lagberedningen flög ut genom fönstret för länge sedan, sade Mikkonen i sitt tal på partikongressen.

Enligt Mikkonen är det allt färre landskap som lyckas säkerställa de social- och hälsovårdstjänster som grundlagen förutsätter. Regeringen har begränsat finansieringen av landskapens social- och hälsovård och tillåter endast en 0,9 procents utökning av anslagen, uppger Mikkonen.

Samlingspartiets marknadsmodell måste kastas i soptunnan.

– I mitt hemlandskap i Nordkarelen har man redan fått smaka på denna åtstramning. Pengarna är slut och man är tvungen att avstå från allting. Man har inte råd att anställa vikarier, folk får inte service och allt fler arbetstagare är utmattade. Är det här den vårdreform som vi vill ha, frågade Mikkonen.

Samlingspartiets modell i soptunnan

De gröna kritiserade den omfattande privatiseringen av vården i flera olika omgångar på lördagen.

– Vi gröna vill ha en reform som tryggar tjänsterna, förbättrar välbefinnandet och stärker jämlikheten. Vårdreformen måste bygga på den offentliga sektorn som kompletteras av tjänster som produceras av den privata och tredje sektorn. Därför måste Samlingspartiets marknadsmodell kastas i soptunnan, sade Mikkonen.

Enligt Mikkonen har regeringens nedskärningar drabbat lågbemedlade, vilket har vidgat jämlikhetsklyftan.

– Valkampanjerna har börjat. Det märker man bland annat av att regeringspartierna försöker skyla över sina spår genom att dela ut lite smulor till dem som först har blivit fråntagna pengar. Frysningen av levnadskostnadsindexet i utbetalningen av olika bidrag har försvagat socialskyddet ytterligare, sade Mikkonen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03