Krismöte om Stafettkarnevalen efter att skola prickades

Om karnevalen nämns i läsårsplanen, vilket den torde göra på alla skolor, ska alla erbjudas möjlighet att delta. Bild: HBL arkiv

Det är lagstridigt att inte låta elever åka till Stafettkarnevalen. Nu väntas nya rekommendationer från Utbildningsstyrelsen.

Tre elever i Vikinga skola i Vasa fick inte delta i Stafettkarnevalen i fjol eftersom de inte sprang tillräckligt snabbt. En förälder klagade till Regionförvaltningsverket. Det visade sig att skolan brutit mot diskrimineringslagen.

Ärendet är inte nytt. Stafettkarnevalen är ett ständigt diskussionsämne och alla kan inte delta. Men det var första gången som myndigheterna tog upp saken.

Lärarna behöver handledning

Prickningen har satt skolorna i Svenskfinland i gungning. Lärarna vet inte hur de ska göra för att följa lagen, säger Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

– Samtidigt är det självklart att lärarna inte vill diskriminera elever. Det ligger i yrkets karaktär att vara inkluderande.

Ett problem är att skolorna har olika syn på Stafettkarnevalen.

– Många ser den som en trevlig utflykt. Men en del skolor ser karnevalen mer som en tävling, säger Holmlund.

Springer man inte snabbt och inte vill vara med i en eventuell hejarklack finns det en risk att man inte får delta. Men om karnevalen nämns i läsårsplanen, vilket den torde göra på alla skolor, ska alla erbjudas möjlighet att delta.

– Nu är det viktigt att vi så snart som möjligt får spelregler för det här. Skolorna behöver handledning, säger Christer Holmlund.

Riktlinjer om några veckor

Och rekommendationer är på väg. Utbildningsstyrelsen är inkopplad.

– Jag har kallat till ett möte om ett par veckor. Vi kommer att söka modeller för att lösa problemet, säger Christina Anderssén som ansvarar för svensk grundläggande utbildning på Utbildningsstyrelsen.

Hem och skola deltar i mötet liksom Regionförvaltningsverket, facket och Stafettkarnevalens arrangör.

– Vi kommer att ge ut rekommendationer till skolorna, säger Christina Anderssén.

Men skolorna planerar vårens deltagande just nu. Hinner ni?

– Tanken är inte att skolorna i brådrasket ska göra om sina planer. Men vi hoppas att de ska kunna beakta dem i alla fall, säger Christina Anderssén som inte vill spekulera i vilken rekommendationen blir.

55-årig karneval

Olympiastadion i Helsingfors renoveras. Därför ordnas Stafettkarnevalen i Vasa i år, 20-21 maj.

För elever från årskurs tre och upp till andra stadiets skolor. Förutom löptävling ordnas maskot- och hejarklackstävlingar.

En årlig tillställning sedan år 1961. Kostar över 180 000 euro att arrangera.

Har dels en idrottslig, men dels också en samhällelig och finlandssvensk målsättning. Arrangör är Svenska Finland Skolidrottsförbund.

– Det är i alla fall klart att alla elever inte kan delta. Det stupar på ekonomin. Skolorna har helt enkelt inte råd.

Vasaskola låter alla åka

Vikinga skola i Vasa har som princip att alla som vill ska få delta i karnevalen minst en gång under skoltiden.

– Det har fungerat. Vissa år har vi fått göra avkall på den sportsliga biten även om vi oftast också har tagit fram ett snabbt lag, säger rektorn Inger Nabb.

Men trots det prickades skolan alltså.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03