Krishantering inom Yle

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Efter att boken Ylegate utkom tvingades chefredaktör Atte Jääskeläinen avgå, men journalisterna som skrivit boken anser att också vd Lauri Kivinen borde gå. Yrsa Grüne skriver i sin recension att krockarna mellan ledningen och journalisterna på Yle går att känna igen från andra medieföretag, men att Yles sits är extra känslig.

Salla Vuorikoski, Jussi Eronen, Jarno Liski: Ylegate

Crimetime, 2017

Tre journalister vid Yle, Salla Vuorikoski, Jussi Eronen och Jarno Liski berättade på en presskonferens i mitten av maj i samband med publiceringen av boken Ylegate att de i något skede började dokumentera händelserna som ledde till att två av dem sade upp sig och den tredje, Jarno Liski, inte fick förnyat kontrakt.

Boken innehåller mycket material som torde gå att verifiera, bland annat korrespondens per e-post.

Att trions dom över sin tidigare arbetsgivare och i synnerhet chefredaktören Atte Jääskeläinen inte är nådig är ingen nyhet. Men orsaken till att Jääskeläinens synpunkter inte kommer fram i boken handlar inte om att han inte skulle ha tillfrågats. Skribenterna hade skickat 40 frågor till Jääskeläinen som han inte ville eller kunde svara på. Jääskeläinens motivering för att låta bli var att han inte längre minns själva saken eller att han inte kunde svara på vissa av frågorna på grund av integritetsskydd.

Vuorikoski medgav på presskonferensen att författarna kunde ha nämnt om att de skickat frågor men inte fått något svar. Ännu bättre hade det varit om de i en bilaga listat de frågor de ville ha svar på. Även om svaren hade uteblivit, skulle det ändå ha breddat perspektivet.

Ett personregister hade också varit på sin plats.

Bekanta krockar

Mycket av åsiktskrockarna mellan ledningen och journalisterna som beskrivs i boken känns igen från andra företag. Det som gör Ylegate speciellt känsligt är att det handlar om ett public service-bolag – det enda erkända i Finland – och finansieras med skattemedel. Just detta gör att ansvaret för den journalistiska integriteten, kraven på att syna makthavarna i sömmarna och ta i också för politiker besvärliga frågor är synnerligen stort.

Ansvaret är också stort när det gäller granskningen av fakta och trovärdigheten. Det är på den senare punkten de våldsammaste krockarna har uppstått. Bitterheten hos de tre journalisterna gäller enligt dem själva att deras program har ställts på hyllan, trots att ingen kunnat påvisa att de slarvat med verifieringen av fakta.

Vilken sinnebild eller föreställning (fi mielikuva) som ett programinslag ger förekommer ofta som argument för att ifrågasätta journalisternas arbete. Det är ett svårdefinierat begrepp eftersom sinnebilder grundar sig på också annat än fakta.

Författarna ifrågasätter inte chefredaktörens rätt att ingripa och bestämma över vad som ska publiceras. Däremot misstänker de att han i sina beslut tar hänsyn till politiker som kan besluta om finansieringen av Yle.

Företagskultur

Paradoxalt blir det när Japans TV NHK som ursprungligen skulle göra ett dokumentärprogram om pressfriheten i Finland med Yle som exempel trillade in mitt i stormen kring Katera Steel. Japanerna ville nu gräva djupare i detta men Eronen utsattes för påtryckningar av cheferna Riikka Venäläinen och Riitta Pihlajamäki för att avbryta samarbetet med NHK.

Det gemensamma för Eronen, Liski och Vuorikoski är att de alla tre hann vara bara en kort tid, under två år, på Yle. Eronen och Vuorikoski kom från kommersiella MTV och Liski var i princip studerande när han kontaktades.

Det verkar alltså som att det är företagskulturer, inte bara personer, som kolliderar, eftersom också journalister med längre erfarenhet av Yle har sagt upp sig eller bytt jobb inom företaget. Mest av allt väcker boken ändå frågor om det faktiskt är så att politikerna har tummen på Yle på grund av skatten. Atte Jääskeläinen var tvungen att gå. Frågan är om det räcker för att återställa trovärdigheten. Författarna till Ylegate är eniga om att också Lauri Kivinen borde bytas ut.

Yrsa Grüne

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning