Kriser framkallar ibland oväntade förnimmelser

Men hur väl jag än är informerad, alla fazar, tazar, videosamtal och zooms till trots, ser och hör jag inte mitt Berlin; inga sopbilar utanför fönstret klockan 7 varje måndagsmorgon, inga fåglar på min balkong, inga tutande bilar, inga fotsteg i trappan, inga lukter, ingen Berliner Luft …

Att skriva om Tyskland och i synnerhet om Berlin på distans är inte lätt. Naturligtvis har jag tillgång till alla fakta, följer min vanliga rutin med Der Tagesspiegel, (Berlin) Süddeutsche Zeitu...