Krisen kuvas med kunnande

Det är viktigt att vi inte släpper målsättningen att 50 procent av de unga årsklasserna i Finland ska genomgå en utbildning på högskolenivå.

Jag har sagt det förut och säger det gärna igen: det som avgör Finlands framgång är vad som finns mellan våra öron. Behovet av kunnande, kompetens och innovationsförmåga var stort före coronapandemin...