Krisdrabbade UMO fortsätter på heltid – skär i lönerna och byter namn

UMO fortsätter som storband på heltid, men lönerna skärs och 3,5 tjänster förblir obesatta. I framtiden kommer bandet att oftare spela på G Livelab. Bild: Tommi Tapola

Storbandet skall i framtiden bli känt som UMO Helsinki Jazz Orchestra för att bättre reflektera ägarförhållandet.

Helsingfors stads koncernsektion beslöt på måndagskvällen att storbandet UMO fortsätter som orkester på heltid. UMO Jazz Orchestra har i flera år befunnit sig i en negativ spiral, där boksluten år efter år har uppvisat ett långt minusstreck som gjort att stiftelsen bakom storbandet ätit upp hela sitt kapital.

I den konsultutredning som beställdes av staden under vintern och överläts i somras listade utredningsmannen Riitta Heinämaa fjorton åtgärdsförslag för att stabilisera UMO:s ekonomi. Bland annat föreslog hon att tydligare mål sattes upp för verksamheten, att flera sakkunniga skulle ta plats i styrelsen, att en delegation av jazzälskare skulle bildas som bollplank, att vd:ns roll skulle klargöras, att det ekonomiska kunnandet i organisationen skulle stärkas, att en ny konstnärlig ledare skulle rekryteras och att orkesterns struktur skulle omvandlas.

Det sistnämnda förslaget handlade konkret om att förhandla fram ett nytt kollektivavtal och skära i musikernas löner och arbetstid. Orkestern utredde bland annat en modell, enligt vilken musikerna hade jobbat tre månader i taget och varit tre månader lediga. Inbesparingarna på kostnadssidan beräknades till 370 000 euro på årsbasis, men orkestern påvisade i sina egna kalkyler att man samtidigt hade gått miste om betydande statsandelar (motsvarande 265 000 euro), eftersom musikerna inte längre hade räknats som heltidsanställda.

I det nya kollektivavtalet mellan Musikerförbundet och arbetsgivarens representant Avainta rf kom man överens om att bland annat skära i upphovsrättsersättningarna som betalats ut till musikerna för inspelningar. Ersättningen som lagts till som ett 16 procents påslag på lönen sänktes till 4 procent. Inbesparingen i lönerna beräknas till cirka 12 procent. Det nya kollektivavtalet möjliggör också en del veckoslutsarbete med lägre kostnader än hittills.

Framtiden tryggad

Det intressantaste är kanske att alla parter inklusive facket verkar nöjda.

– Inte är det trevligt när lönen skärs, men om heltidsanställningen hängde på det här var det ett nödvändigt ont. För orkesterns fortsättning är beslutet viktigt och bra. Jag är lättad och hoppas att vi i framtiden får fortsätta verksamheten i fred, säger huvudförtroendemannen Mikko Mäkinen.

Styrelsens ordförande Toni Paussu (Sannf) är inte sen att plocka åt sig politiska fjädrar i hatten.

– Som sannfinländsk styrelseordförande ser jag självfallet väldigt positivt på att vi kunde trygga arbetstillfällena och UMO:s fortsatta verksamhet. Det råder nu en positiv anda och det är viktigt.

Paussu hoppas bland annat att UMO hädanefter skall kunna göra mera socialt arbete, uppträda på sjukhus för att höja stämningen och bättre svara mot turismbranschens önskemål genom uppträdanden i små formationer.

Enligt vad HBL erfar förordade framför allt Sannfinländarna och Vänsterförbundet att UMO skulle fortsätta på heltidsbasis medan politiker inom andra partier i högre grad önskade att man gått in för en modell med anställning i perioder.

Enligt UMO:s vd Eeva Pirkkala har effektiveringsprocesserna också genomsyrat administrationen, som har bantats med två årsverken. Man har samtidigt lappat på med mera inköpta tjänster.

UMO har bland annat för avsikt att härnäst utveckla verksamhetsformerna genom uppträda mera regelbundet på klubbar, utveckla strömning av konserter och ge flera spelningar i små sammansättningar.

Tjänster förblir obesatta

Inom orkestern är för närvarande 3,5 vakanser obesatta. För dessa tjänster kommer orkestern inte att under de två följande åren anställa nya permanenta musiker.

– Tanken är att fylla på med frilanskrafter och på så sätt uppnå den typen av flexibilitet som staden har efterlyst i sin ägarstyrning, säger Pirkkala.

Det åtgärdsprogram som klubbades igenom vid koncernsektionens möte i måndags har inga direkta kostnadseffekter för stadens del.

Vad exakt förband sig staden till?

– Staden signalerade i alla fall att UMO är en viktig orkester, vars framtid bör tryggas, säger Pirkkala.

– Utredningen som staden beställde var också helt befogad, så därför är det bra att verksamheten uppdateras.

Staden signalerade i samma veva att man stärker greppet om storbandet genom att döpa om det till UMO Helsinki Jazz Orchestra.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning