Krisande kristdemokrater

"Att folkvalda profiterar genom århundradets kris samtidigt som medborgarnas hälsa och arbetstillfällen står på spel är bara oacceptabelt.”

Vad är det som händer i den tyska kristdemokratiska partiunionen? Varför rasar opinionssiffrorna plötsligt dramatiskt för stabila CDU, som Angela Merkel lett med moderligt säker hand i snart 16...