Kring barns kreativa brister

"Att naivt tro att barn är kreativitetens superhjältar visar bara på hur dåliga vi ännu är på att förstå kreativitet som komplext fenomen."

Jag intervjuades nyligen av anrika Financial Times, som var intresserade av hur pandemin kunde tänkas ha påverkat kreativiteten i våra företag. Jag talade med journalisten om det ena med det and...