Kriminella stjäl identiteter för att komma åt momsåterbäring

Vd:n för förteaget MySafety Niclas Fagerlund, överinspektör Juha Kuusala från Skatteförvaltningen och juristen Eija Warma från Castrén & Snellman. Bild: Ville Männikkö

Skatteförvaltningen slår larm om att kriminella nu är ute efter samhällets pengar genom identitetsstölder av företag.

Myndigheten säger sig ha upptäckt att talrika företag drabbats av identitetsstöld på kort tid och att förövarna sedan försökt få ut momsåterbäring.

– Under sensommaren och hösten har vi fått anmälningar om cirka tvåhundra identitetsstölder och försök till skattebedrägeri, säger överinspektör Juha Kuusala på Skatteförvaltningen.

Kuusala föreläste om fenomenet i Helsingfors på torsdagen.

Mönstret är att förövarna först i ett hederligt företags namn skickar in en ansökan till Skatteförvaltningen om att ändra bankkonto.

Sedan försöker de med hjälp av en ny, förfalskad ansökan styra in redan uppburna skattepengar till sitt eget konto. Bakom verksamheten ligger i huvudsak finska och estniska yrkesförbrytare.

Pappersanmälningar under lupp

Skatteförvaltningen har lyckats stoppa bedrägerier motsvarande ungefär 30 miljoner euro.

– Brottslingarna har kommit över några tusenlappar, säger Kuusala.

I praktiken har företagen själva svårt att upptäcka identitetsstölderna. De får inget meddelade om saken och har ofta inte tid att ständigt kontrollera riktigheten i sina uppgifter om till exempel bankkonton hos Skatteförvaltningen eller i Företags- och organisationsdatasystemet.

Brottslingarna är ofta snabba i vändningarna.

Följaktligen har skattemyndigheten en nyckelposition i att bekämpa den kriminella verksamheten. För närvarande granskar Skatteförvaltningen till exempel alla anmälningar där företag via traditionella pappersansökningar ansöker om att ändra kontonummer.

Eftersom bedrägeriförsöken har gällt främst just pappersanmälningar rekommenderar myndigheten att företagen i stället anlitar nättjänsten.

Skattemyndigheten polisanmäler alla sådana fall som utöver identitetsstöld handlar om skattebedrägeri eller försök till det. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03