Kriget utan vapen

Världsordningen bildas just nu om. USA och EU ställer sig offside gentemot Ryssland, andra länder åter närmar sig Ryssland.

Ett världskrig utan konventionella vapen pågår för tillfället. Det förs med ekonomiska vapen som tullar, handelshinder och valutor. Ekonomiska krig gör världsekonomin osäker och det finns till slut bara förlorare kvar.

Världen styrs i dag huvudsakligen av några envisa, flitiga, okunniga åldringar som lider av storhetsvansinne eller så har de fått galna ko-sjukan. Okunnighet och flit är den värsta tänkbara kombinationen och resultatet är därefter. Konjunkturoro, valutaoro, sammanbrott för den turkiska liran, brexit, Irankrisen och USA:s handelskrig med den övriga världen skapar oro och kan till slut leda till en ekonomisk kollaps. Alla nämnda kriser har en gemensam sak, de är politiska skapelser. Hur folket får det bryr sig de ansvariga inte om, de bryr sig bara om att tillfredsställa sitt sjuka ego.

Europa gör oberoende om det är dumt eller inte blint så som Trump vill, medan Iran, Turkiet och några andra länder i stället försöker närma sig Ryssland. Det gör Putin till vinnare då han antingen kan leverera eller importera allt det vi och USA genom handelsbojkott inte mera vill leverera eller importera.

Valutamarknaden blev hypernervös. Investerarna börjar allmänt dra öronen åt sig och skiftar för tillfället om från svaga till säkrare valutor. Politiken försöker nu också använda valutor som vapen genom att försöka bestämma vad de opolitiska centralbankerna skall göra. Målet är att försvaga sin egen valuta och när slutligen alla gör det är slutresultatet som vid handelskrig lika med noll.

Det förstår naturligtvis ekonomerna, ja till och med småbarn, men världen styrs av politiker. Därför blir det först bättre när några av dem tas ur trafiken. Skadan som i mellantid sker betalas som alltid av folket, de ansvariga går fria.

Urs Hofer Ekenäs

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning