Kriget präglade Chrisses och Håkans skolgång

Christer Eklundh och Håkan Poppius var två av sexton pojkar som tog studenten i Lärkan krigsvåren 1944, nio var civila klasskompisar och resten var inkallade pojkar som hade kunnat skriva proven vid fronten. Två dagar efter det sista provet, den 22 april, blev även Eklundh och Poppius inkallade i armén. Dimissionen hölls den 26 maj och den dagen fick de blivande studenterna permission. Bild: Niklas Tallqvist

På dagen 75 år efter den ovanligt högtidliga och fosterländska studentdimissionen träffades de igen – för att prata skolminnen. Christer Eklundh och Håkan Poppius är de enda två som finns kvar från Lärkans studentklass från 1944.

När studenterna i Gymnasiet Lärkan i dag får sätta den vita mössan på huvudet i skolans festsal i Haga sitter två betydligt äldre studenter från samma skola i publiken bland stolta föräldrar och andra...