Kreditregister nödvändigt verktyg mot överskuldsättning

Antalet personer med betalningsanmärkningar har ökat varje år sedan 2008.

Justitieminister Antti Häkkinen (Saml) tog på tisdagen emot en utredning om det så kallade positiva kreditregistret. Ett register som består av finländarnas inkomster och krediter är ett nödvändigt verktyg för att tygla överskuldsättningen. I nuläget kan människor som hamnat i ekonomiska svårigheter beviljas konsumtionskrediter från alla kreditgivare utan möjlighet att kontrollera den verkliga skuldsättningsgraden. Detta har lett till att många konsumenter i värsta fall kan ha krediter på flera hundratusen euro som är omöjliga att avkorta till och med för höginkomsttagare.

Antalet personer med betalningsanmärkningar har ökat varje år sedan 2008. Även i år har den alarmerande utvecklingen fortsatt och i slutet på juni hade 379 000 finländare en anmärkning i registret. Skuldsättningen består nu för tiden av krediter från flera olika instanser vilket försvårar uppfattningen om den egna ekonomiska situationen.

Uppgifterna om finländarnas inkomster registreras redan. Genom att förpliktiga alla kreditgivare att uppge även beviljade krediter till myndigheterna är det möjligt att snabbt skapa ett verktyg med vilket man i realtid kan undvika kreditbeslut åt konsumenter med otillräcklig betalningsförmåga. Det är ett mycket glädjande besked att såväl utredningen som justitieminister Häkkänen förhåller sig positiva till registret.

Hoppas deras förhållning klart kommer fram även under utlåtanderundan och hoppas att ministeriet snabbt tar tag i grundandet av registret. På samma gång måste staten se till att de människor som lever i de mest utsatta lägena stöds bland annat genom ett fungerande system för utkomstbidrag.

Andreas Lindroos Vasa

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00